Tento dokument ÚVV ČSSD se inspiroval biblickým desaterem a je v něm popsáno, co vše musí poslanec ČSSD dodržovat, aby byl poslancem i v příštím volebním období. Agentura Wild Wild Duck přinesla plné znění dokumentu s předstihem:

Závazek poslance ČSSD

I. Poslanec ČSSD uznává, že názor předsedy je jediný správný.

II. Poslanec ČSSD slibuje, že se bude rozhodovat v zájmu předsedy ČSSD bez ohledu na své nejlepší vědomí a svědomí a bez ohledu na zájem a blaho všeho lidu.

III. Poslanec přísahá, že v momentě získání mandátu ztratí své vlastní myšlenky, které budou nahrazeny myšlenkami předsedy ČSSD .

IV. Poslanec se zavazuje, že slib pod bodem II. má přednost před Ústavou České republiky.

V. Poslanec je povinen hlasovat vždy proti ODS, pokud předseda ČSSD nehlasuje jinak. V tom případě se poslanec zavazuje hlasovat stejně jako předseda.

VI. Poslanec nesmí kritizovat mateřskou stranu pod trestem vyloučení. Naopak je povinen kritizovat úplně vše, co vyjde od ODS. Poslanec je rovněž povinen za každou cenu kritizovat Václava Klause, Mirka Topolánka, Marka Dalíka a zrádce ČSSD, kteří mohou za vše špatné co se kdy objevilo či v budoucnu objeví.

VII. Poslanec, který bude přistižen při vlastním myšlení bude okamžitě vyloučen.

VIII. Poslanec, který bude hlasovat proti zájmu předsedy ČSSD, bude okamžitě označen za zkorumpovanou kreaturu, vyloučen a jeho foto se objeví na billboardech jako parte.

IX. Poslanec, který bude přistižen při veřejné kritice ČSSD, bude okamžitě prohlášen za zrádce, agenta-přisluhovače a za člověka, který se pomátl na rozumu. Dále dle bodu VIII.

X. Poslanec, který opustí řady ČSSD sám, bude označen za zkorumpovaného přeběhlíka v žoldu ODS a dále dle bodů VIII. a IX. vyjma vyloučení.

Poslanec stvrdí podpisem vlastní krví svou dokument a loajalitu vůči předsedovi strany. Všichni poslanci pak následně provolávají slávu předsedovi strany skandovaným pokřikem Jé-Pé, Jé-Pé.

Sami vidíte, že tento dokument jistě vstoupí do dějin jako nejdemokratičtější přístup vůči zákonodárcům, předejde se korupci a přeběhlictví. Zda i ostatní strany budou tohoto příkladu následovat je ve hvězdách.

Komunisté prohlásili, že podobnou přísahu skládají jejich poslanci už dávno, lidovci se přihlásili k přísaze na konzervativní starozákonní desatero, Zelení s přijetím váhají, dokument se jim zdá málo zelený a z Jánského vršku se pouze ozval ďábelský chechot.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz