Koneckonců kam by to ČSSD dopracovala, kdyby si poslanci hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s ústavou? Vždyť slovo vůdce jest pro členy zákonem, neboť pochází od člověka s posláním od vyšší bytosti.

Ne nadarmo o něm druhomanželka říká, že má sexy mozek. Jedině on přeci ví nejlépe, co je dobré a co nikoli a stádečko, které svého pastýře slepě za pokyvování hlav a smutného zvuku zvonečků následuje, rádo se vším souhlasí.

Pak se objeví černá ovce, která se dopustí zločinu použít vlastní hlavu. Co s ní? Pokud možno zadupat do země, veřejně zostudit a proti pomluvám se jen těžko kdokoli brání. Demonstrativně dotyčnou černou ovci vyobcovat, nasadit jí vlčí roucho a svést na ní všechy neúspěchy.

Inspirace, jak postupovat, byla zjevně najita v Orwellově Farmě zvířat. Prase Kuliš, které se vyznamenalo v boji proti lidem je vyštváno a jsou na něj uzurpátorem moci, prasetem Napoleonem, sváděny všechny neúspěchy, i ty budoucí.

Stačí si připomenout slova předsedy Jiřího Paroubka v TV při prezidentské volbě. Když byl poslanec Snítilý vyhozen z klubu ČSSD, Jiří Paroubek řekl, že si myslí, že nebude dlouho už ani členem ČSSD. V diktátorsky vedených stranách to tak bývá, že přání vůdce je plněno do puntíku.

Tak se stalo včera. Poslanec Snítilý byl vyloučen z ČSSD navzdory tomu, že se jednalo o personální otázku, volbu prezidenta, a že poslanec Snítilý se nikdy nezpronevěřil programu teď již své bývalé strany. Celých dvanáct let, co sedí v parlamentu, vždy hlasoval v souladu se stranickou doktrínou.

Alespoň je vidět, k čemu opravdu měla sloužit volba veřejným hlasováním. Vůbec nešlo o nějakou ušlechtilou transparentnost a možnost, aby si veřejnost zkontrolovala své poslance. To dost dobře nešlo ani při nejlepší vůli.

Jednak v té spleti rukou veřejnost těžko mohla identifikovat svého poslance či senátora, pokud neseděl vepředu a pokud vůbec je jeho tvář známá a druhak každý volič si přál něco jiného, takže žádný poslanec ani senátor nemohl hlasovat podle přání svých voličů.

Vše sloužilo pouze jedinému účelu. Důsledné kontrole ze strany vedení partají, zejména ČSSD, která si nebyla svými poslanci a senátory jistá a chtěla zabránit svobodně vyjádřené vůli ve volbě tajné. ČSSD nepočítala s tím, že by někdo našel odvahu vzepřít se stranickému diktátu a využít svého ústavního práva.

Můžeme se dohadovat, co vedlo pana Snítilého k volbě Václava Klause. Jedno je ale jisté, že podle Ústavy může hlasovat pro toho kandidáta, pro kterého chce. V Ústavě nikde není ani čárka o tom, že by se měl řídit názorem vedení strany.

Před necelými třemi týdny jsem ve svém článku označil ČSSD za stranu nedemokratickou. Včerejší vyhazov poslance Snítilého mi dává za pravdu. Tato strana je řízena direktivně, řídí se názorem jednoho člověka, který navazuje styky se stranou, jíž není teror cizí, ve státě, který otevřeně terorismus podporuje.

Čím dřív se ČSSD tohoto člověka a jeho kumpánů zbaví, tím lépe. Zatím stále můžeme směle používat označení ČSS-N - Česká strana sociální - nedemokratická.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz