Bratři Mašínové založili pětičlennou odbojovou skupinu, která měla za cíl bojovat proti komunistům. Zpočátku se omezovali pouze na záškodnictví, ale později dospěli k názoru je ozbrojená cesta je nevyhnutelná.

Chtěli se přihlásit do americké armády a po výcviku pokračovat v ozbrojeném boji proti komunistickému režimu. K tomu bylo nutno opustit republiku. Skupina tedy potřebovala peníze a zbraně. Oběťmi jejich boje byli dle jejich slov aktivní přisluhovači režimu.

Zemřeli tak dva příslušníci SNB a pokladník. Jeden z příslušníků SNB zemřel poté, co byl zajat, omámen, svázán a podříznut. Ozbrojený pokladník zase bránil peníze určené na výplaty. Skupině se podařilo dostat do NDR, kde zastřelili další tři lidi - vojáky a policisty.

Nevím, jak dalece byli mrtví aktivními přisluhovači režimu. Jedno je ale jisté. Nešlo o žádné vysoce postavené osoby. Podříznutí bezbranného a spoutaného člověka už nelze chápat jinak než jako vraždu. Stejně tak i smrt pokladníka, byť to byl milicionář, tak nedělal nic jiného než že bránil jemu svěřené peníze určené na výplaty.

Ozbrojená loupež při níž zemře člověk určitě není hrdinství. Jako hrdinství by to bylo možno chápat o takových deset let dříve, v době války. I když zde komunisté zavedli režim, který se od nacistického příliš nelišil, už bylo po válce a nic na tom nemění fakt, že bratři Mašínové vedli soukromou válku.

Bratří Mašínové jsou vnímáni rozporuplně. Část veřejnosti je vnímá jako hrdiny, část jako vrahy. Jsou obojí. Jsou jak hrdiny, tak vrahy. Hrdiny proto, že měli odvahu postavit se režimu a vrahy proto, že se uchýlili k vraždě bezbranného člověka, k loupeži peněz a zabití pokladníka.

Premiér Mirek Topolánek chce dnes Mašínům v USA předat premiérskou medaili - obdobu vyznamenání. Mám za to, že je to chyba a to nijak malá. Za hrdiny můžeme považovat takové lidi, kteří někoho zachrání s nasazením vlastního života, lidi, kteří za války provedou odvážný čin za který jim opět hrozí smrt.

Bratry Mašíny ale za hrdiny považovat nemůžu. Nezachraňovali ničí život a sami jich zničili šest, z toho minimálně spáchali jednu úkladnou vraždu. Bratři Mašínové si vyznamenat nezaslouží. Jejich čin je příliš kontroverzní a nelze jej chápat vesměs pozitivně.

Napsáno pro http://www.blog,idnes.cz