V pátek jsem nestíhal sledovat celý pořad, ale viděl jsem valnou většinu jedenáctihodinové trapárny s názvem volba prezidenta republiky. Ani mne nepřekvapilo, když  podobným směrem se ubíralo i jednání sobotní.

Co mne zarazilo už na začátku bylo to, že ti, kteří v rozpravě vyjadřovali podporu současnému prezidentu, tak mluvili o Václavu Klausovi a ti, kteří chtěli současného prezidenta vyměnit, tak nemluvili o Janu Švejnarovi, ale zase o Václavu Klausovi.

Panu Švejnarovi muselo v ten okamžik být trapně. Byl svědkem toho, že o jeho podpoře rozhodují nikoli jeho kvality, ale jen to, že je protikandidátem Klause. Plně se tak naplnila slova o tom, že nekandiduje Švejnar, ale kandiduje antiklaus.

Divadlo ale mělo teprve začít. Nastaly znovu velké dohady, zda bude volba probíhat veřejně nebo tajně. Zde došlo k prvnímu zneužití zásad demokratičnosti. O tajné volbě si můžeme myslet cokoli, můžeme kohokoli podezírat z prodejnosti, ale nic to nemění na tom, že je to volba plně demokratická a svobodná, protože nikdo nemůže do rozhodnutí jednotlivého poslance nebo senátora zasahovat.

Předseda sněmovny, kolega blogger Vlček, dal hlasovat o volbě tajné. Přesto, že se pro tajnou volbu vyjádřilo 150 z 281 voličů, tak nedošlo ke shodě mezi oběma komorami. Je smutné, když jedna komora může tímto způsobem přehlasovat většinu. Protože nedošlo ke shodě, nastoupila automaticky volba veřejná.

Nutno si však uvědomit, že jednací řád sněmovny nezná pojem veřejná volba. Zná pouze veřejné a tajné hasování, přičemž tajným hlasováním probíhají volby vedení sněmovny (viz § 73, 74 a 75 jednacího řádu PSP). V ústavě je v článku 54 uvedeno, že prezidenta republiky volí parlament. Logicky by tedy volba prezidenta měla rovněž probíhat tajným hlasováním.

Při volbě je totiž zajištěno, že jeden člověk nemůže dát hlasy oběma kandidátům. Při hlasování to ale možné je, protože se nemůže ve dvojím hlasování hlasovat "buď anebo". Pravděpodobně k dvojím hlasům i včera došlo, alespoň podle slov předsedy ČSSD.

Páteční odpolední fraška nebrala konce. Schůze byla protahována neustálými žádostmi o přestávku. Podle ČSSD leží vina na ODS, protože ODS byla proti veřejné volbě a nechtěla ustoupit. Zajímavé ale bylo vyjádření Kateřiny Jacques od Zelených. Ta do kamer řekla, že se volba protahovala kvůli žádostem ČSSD jednou prý proto, že je někomu nevolno, pak zase kvůli teplotě, pak zase z jiného důvodu.

Večer po mnohahodinových obstrukcích se najednou začalo volit veřejně. To co předváděla ČSSD v závěru druhého kola první volby ale už opravdu nemělo co s demokracií dělat. ČSSD zjistila, že se volba nevyvíjí dobře a tak další obstrukcí bylo dokonce znemožněno oznámení výsledku druhého kola.

V té době totiž bylo jasné, že pokud by proběhlo třetí kolo, bylo by s velkou pravděpodobností rozhodnuto. Stačilo jen počkat patnáct minut. K čemu byl nutný odklad až na sobotu bylo patrno hned ráno.

Nezávislá senátorka, která hlasovala pro Václava Klause dostala v noci výhružnou a vulgární SMS, kde jí pisatel popřál aby zdechla. Lidovecký poslanec a lidovecký senátor, kteří hlasovali pro současného prezidenta nebyli přítomni. Jeden z nich skončil v nemocnici na JIPce kvůli problémům se srdcem, druhý zase odešel, prý pro léky. Spekuluje se, že oby byli vystaveni výhružkám. Můžeme se jen dohadovat, z čí strany. Pochybuji, že by na ně tlašila ODS, když hlasovali pro Václava Klause.

Nejzávažnější problém ale nastal u poslance za ČSSD Snítilého. V pátek se zdržel hlasování a poté ho na chodbě vyfotil jeden ze zástupců ČSSD, jak mluví s ministrem Langerem a poslankyní Horníkovou. Dva socialističtí poslanci údajně zaslechli útržky rozhovoru. V sobotu dopoledne Snítilý zkolaboval a musel být převezen do nemocnice.

ČSSD okamžitě obvinila ODS, že vyvíjela na poslance Snítilého nátlak. Pravděpodobnější ale bude, že nátlak na poslance Snítilého vyvíjela vlastní strana. Na otázku, zda poslance Snítilého za jeho zdržení se hlasování bude následovat nějaký trest odpověděl předseda socialistů: "To je předčasná otázka, věřím, že pan poslanec bude hlasovat správným směrem." Jinými slovy, "přeci se, soudruhu, nebudeme stydět za svůj hlas, co říkáš?"

Další obstrukce hrozila zpochybňováním výsledků druhého kola ze strany ČSSD. Opět podle Paroubka za vším stála ODS: "Podle mého názoru došlo k chybě, která může být i záměrnou chybou. Mluvím především o tom, že ten součet hlasů za Poslaneckou sněmovnu je 202, takže se přimalovaly Klausovi dva hlasy, takže si uděláme separátní votum ve třetím kole, nic napadat nebudeme."

Součet 202? Výsledek druhého kola ale přinesl jiné výsledky. V poslanecké sněmovně hlasovalo pro Václava Klause 94 poslanců, 99 jich bylo proti, pro Jana Švejnara hlasovalo 104 poslanců, proti bylo 84. Ať počítám, jak počítám, tak v případě Václava Klause hlasovalo 193 poslanců a v případě Jana Švejnara 188. Kde tedy má Jiří Paroubek oněch 202 poslanců?

Nakonec se závěrečného třetího kola zúčastnilo 278 poslanců a senátorů. Pro zvolení tak bylo nutno získat 140 hlasů. Ve třetím kole obdržel Václav Klaus 139 hlasů a Jan Švejnar 113. Tři chybějící poslanci a senátoři přitom v pátek hlasovali dvakrát pro Václava Klause a jeden se zdržel hlasování. Jak by asi hlasování dopadlo při plném počtu?

ČSSD se v očích veřejnosti zákonitě musela ztrapnit. Každý člověk používající rozum byl svědkem toho, jak se za každou cenu snažila obvinit ODS z manipulace a zastrašování, ačkoliv se to dělo poslancům a senátorům, kteří byli pro kandidáta ODS? Bylo by asi paranoidní zastrašovat poslance a senátory, kteří hlasují pro mého kandidáta.

Ve volbách tak zvítězila nevolba. Pro ČSSD byl Jan Švejnar jen vedlejší postavou. Ústředním tématem, bylo nezvolení Václava Klause. Bylo pro to uděláno vše. Vidět šéfa poslanců Haška a předsedu Paroubka, kterak se při hlasování otáčejí a všechny strany a kontrolují, zda si náhodou někdo nedovolí hlasovat jinak bylo jen dokreslením oč vlastně šlo. Zejména pohybové kreace prvního poslance Haška byly zajímvé. Připomínaly mi pohyby kouzelníka, který se snaží zbavit uzamčené svěrací kazajky na svém těle.

Veřejná volba byla prezentována jako možnost voličů, aby si mohli zkontrolovat, jak volí jejich zvolení zákonodárci. Tak by mě zajímalo, kolik voličů v tom lese rukou mohlo postřehnout kdo jak volí. Diskutéři mi spílali, že veřejná volba je to pravé ořechové. Jsem zvědav, kolik z diskutérů najde odvahu a omluví se, že veřejná volba nemohla splnit deklarovaný cíl, ale sloužila jen a jen ke kontrole poslanců ze strany vedení.

Veřejná volba vedla nakonec jen k nátlaku a zastrašování, přičemž tři zákonodárci zkolabovali. Oč jednodušší by to bylo, pokud by byla volba tajná. Bylo mi jasné, že veřejná volba se zvrhne tímto směrem. Máme zde tradici, že volby jsou tajné. Ve světle událostí sobotního rána se v plné nahotě ukázalo, proč je tajná volba nutná. Jde totiž o demokratičnost volby.

Poslanec Rath mluvil o milionech v igelitkách. Nepřišly náhodou ke slovu tyto igelitky právě v noci z pátka na sobotu? Vinu na takovém nedůstojném vývoji nese pouze ČSSD. 

Jsem zvědav, zda až v pátek začne druhá volba, bude ještě tolik zastánců veřejné šaškárny. ČSSD si určitě bude chtít své ovečky zase zkontrolovat. Je teď ještě otázka, zda budou veřejnou volbu prosazovat lidovci, kteří utrpěli početní ztrátu a zda ji budou chtít i Zelení.

Jedno je jisté. Pokud by se volilo tajně, byl by národ ušetřen nechutné podívané, nedošlo by k dvojímu hlasování a zcela určitě by nedošlo k takovým trapným excesům a obstrukcím. ČSSD by si zasloužila okamžitou nominaci na plyšového lva.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz