Máme za sebou debatu obou kandidátů, máme přístup ke všem možným i nemožným rozhovorům, kteří oba kandidáti poskytli. Je tedy dostatek informací pokusit se o malé zhodnocení šancí obou uchazečů.

Václav Klaus - Je mu 67 let. Od roku 1989 prošel významnými politickými funkcemi, byl ministrem financí, dvakrát předsedou vlády, předsedou poslanecké sněmovny a prezidentem republiky. V roce 1993 založil ODS. S touto stranou zažil vzestup i pád. Po jeho odchodu z funkce předsedy strany začala být ODS vnímána pozitivněji a začala opět vítězit. Václav Klaus zůstal čestným předsedou své strany.

Jan Švejnar - Je mu 56 let. V roce 1970 jako sedmnáctiletý emigroval. Trvale žije v USA, kde je profesorem na Michiganské univerzitě. Má české i americké občanství. Nemá žádné politické zkušenosti. V Čechách se znovu angažuje od roku 1990. Založil ekonomický institut CERGE a je předsedou dozorčí rady ČSOB. Působil na několika místech jako ekonomický poradce.

Vystupování: Oba uchazeči dovedou vystupovat důstojně. Jan Švejnar není mediální typ, spíše mu sedí debata v uzavřeném kruhu či přednáška. Václav Klaus je mediálně daleko zběhlejší, má v této oblasti velké zkušenosti. Rétoricky jsou na tom oba kandidáti dobře, oba mají své odpovědi promyšlené. Jan Švejnar je ale sucharovitý, má tzv. kožené vystupování. Václav Klaus se zase mnohdy nedokáže zdržet poznámek v průběhu řeči druhého.

Zkušenosti: Jak již bylo naznačeno výše, politické zkušenosti jsou na straně Václava Klause. Je to ostřílený harcovník, který dokáže využít slabin jiného Václavu Klausovi určitě prospělo jeho prezidentování. Jan Švejnar vydává svou politickou nezkušenost za velké plus. Ta však byla plusem v době těsně porevoluční. Dnes už je nezkušenost spíše vnímána záporně.

Kdo za kým stojí: U Václava Klause je to jednoduché. Má podporu své strany, která má většinu v Senátu a ve Sněmovně největší počet křesel ze všech zastoupených stran. Svou podporu přislíbili i lidovci a někteří nezávislí senátoři. Jan Švejnar je kandidátem Zelených, ČSSD a několika nezávislých senátorů. Je výsledkem hledání antiklause.

Evropská unie: Názor Václava Klause je všeobecně znám. Nebyla jiná alternativa, než do EU vstoupit. Václav Klaus varuje před přílišnou centralizací moci v Bruselu, odmítá "evropskou ústavu", s přijetím Eura chce počkat na tu dobu, až jeho přijetí bude pro nás výhodné. Evropa by se měla vyvíjet cestou spolupráce suverénních členských států. Nutno podotkout, že ve většině věcí spojených s EU před kterými Václav Klaus varoval měl pravdu. Jan Švejnar vidí budoucnost ve spojené Evropě, je pro urychlené přijetí Eura a zaastává názor, že jedině v co nejvíc propojené Evropě bude moci naše země prosadit své zájmy.

Stálost názorů: Václav Klaus málokdy své názory mění, přitom ale zůstává otevřen i jiným názorům. Je čitelný a odhadnutelný. Není příznivcem prudkých a radikálních změn. Jan Švejnar během necelých dvou měsíců, co je mediálně známý prokázal nestálost názorů, kdy se vyjadřoval tak, aby každý slyšel to, co slyšet chtěl a dokázal svůj názor změnit i vícekrát než by bylo zdrávo. To může souviset i s jeho politickou nezkušeností.

Průzkumy: Jak ČSSD tak ODS si zadali vypracování průzkumu veřejného mínění. Zatímco ČSSD už stihla průzkumy dva, ODS jen jeden. Tyto tři průzkumy vždy dopadly dobře pro kandidáta zadavatele. V průzkumech STEM pro ČSSD získal Jan Švejnar 52 a 55%, v průzkumu SC&C pro ODS Václav Klaus 57%. Nejspolehlivějším měřítkem tedy bude průzkum pro tisk, který vypracoval Median a dopadl výsledkem 59:41 ve prospěch dosavadního prezidenta.

Větší šanci na zvolení má Václav Klaus. Je s touto zemí spjat, ve své prezidentské funkci se nedopustil vážnějších chyb a je pozitivně vnímán veřejností, která však volbu nemůže vůbec nijak ovlivnit. Jan Švejnar získal svou podporu nikoli kvůli svému charismatu nebo schopnostem, ale na boji proti současnému prezidentovi. V probíhající kampani je tak nikoli Švejnarem, ale antiklausem.

Na této volbě se snaží co nejvíce urvat komunisté, kteří by se chtěli opět dostat k veslům. Proto jsou ochotni, i když nic nepřislíbili, v prvních dvou kolech podpořit Jana Švejnara. Je jim jasné, že pokud mohou získat, tak jedině s ČSSD.

Prezidentská volba by měla probíhat tajným způsobem, stejně jako všechny volby v naší zemi. Volby nejsou hlasování a měla by být zaručena svoboda osobního rozhodnutí. ČSSD chce veřejnou volbu především ze zkušeností při minulé volbě prezidenta a chce si tak zajistit kontrolu nad svými členy. ODS trvá na tajné volbě, aby se každý senátor a poslanec mohl rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Jak vše dopadne poznáme příští pátek. Mimochodem, nebylo by z hlediska uskutečňovaných politických handlů lepší, pokud by pravomoc volit hlavu státu přešla z našich volených zástupců přímo na lid? Jenže v tom případě by zákonitě muselo dojít k zvýšení prezidentských pravomocí, a to je další důvod, proč se politici prezidentské volby nevzdají.

Napsáno pro blog.idnes.cz