Předseda Lidového domu ale zapomíná, že školné je ve světě naprosto běžná záležitost. Nikde na světě není vzdělání zadarmo, to je jen propagandistická agitace levice. Všude na světě se musí vzdělání zaplatit. V naprosté většině případů si své vzdělání platí student, někde přispívá na vzdělání stát. Vždy ale musí někdo platit.

Jiří Paroubek se ohrazuje proti snížení výdajů na vysoké školství. Pokud se skutečně výdaje snížily, pak to není dobře. Vše je ale nutno chápat v širších souvislostech. Pokud se chce naše státní hospodaření zbavit každoročního nárustu dluhu v řádu sta miliard, je nutno začít šetřit všude, tedy i na výdajích spojených s vysokými školami.

Předseda ČSSD se vysmívá zavedení školného: "Má být univerzálním lékem na všechny neduhy vysokých škol. Po zavedení školného se prý zlepší přístup chudých do škol, studenti se budou odpovědněji učit, docenti zaníceněji přednášet, kvestoři lépe hospodařit, ve školách bude studovat více juniorů, a česká věda konečně získá nobelovské vavříny."

Nikdo netvrdí, že se zavedením školného vyléčí všechny neduhy. Pan Paroubek jednoduše plácá populistická hesla, aby vytloukl politický kapitál. Naše školství opravdu potřebuje peníze. V tom s předsedou socialistů souhlasím. "Naše vlády za poslední čtyři roky svého fungování zvýšily financování vysokých škol o 50 %. Přesto akademici finančně strádají vůči západním kolegům. Topolánkova vláda naopak univerzity oškubala menším přídělem peněz a k tomu ještě šestiprocentní inflací," píše Jiří Paroubek.

Ano, velikánský problém, akademici finančně strádají vůči západním kolegům. A co prodavačky, pošťačky, dělníci, úředníci, řidiči, programátoři a spousta dalších profesí? Ti podle vás finančně vůči západním kolegům nestrádají? Pane Paroubku, my se nacházíme v Čechách a srovnávat české a západní platy je dost nesmyslné. Napadlo vás někdy, že finančně vůči západním kolegům strádáme prakticky všichni?

Zastáváte se chudáků studentů, kteří budou muset zpětně platit školné poté, co budou vydělávat nad celostátním průměrem. Kritizujete ODS: "ODS tedy zrušila progresivní daň, aby ji během dvou let v podobě odloženého školného pro vysokoškoláky zase zavedla. Pochybuji, že by růstu ekonomiky pomohly vyšší sazby daně např. učitelů či vědců než muzikálových a hokejových hvězd." Přirovnáváte školné k daním.

Jenže progresívní daň, kteroužto ČSSD společně s komunisty vyznává jako motto solidarity, trestá všechny občany s vyšším příjmem permanentně. Odložené školné je naproti tomu pouze splacení investice do sebe samého a bude se platit pouze po určitou dobu, nikoli "navždy".

Vámi proklamované odmítání školného společně s progresívní daní ve svém důsledku znamená, že všichni lidé, i ti s nuzným příjmem přispějí ve svých daních někomu na vzdělání a tím pádem vyšší příjem, abyste následně toho s vyšším příjmem oškubali, přesněji řečeno potrestali ho za jeho schopnosti, a peníze zase poskytli tomu s nuzným příjmem. Není tedy jednodušší, aby si onen schopný jedinec raději zaplatil své vzdělání sám? Určitě by takový člověk byl raději, pokud by své vzdělání splácel jen po dobu několika let než aby platil celý život jako mourovatý.

Jistě máte pravdu v tom, že školství potřebuje finance a že odložené školné se bude školám vracet až po několika letech. Nikde nikdo ale neřekl, že by školy měly fungovat jen ze školného. Stát se určitě bude podílet i nadále, ale právě školné může přispět k tomu, že se uvolní finance na různá stipendia právě pro studenty z chudých rodin. Nebo vy si snad představujete, že vše bude fungovat skvěle hned druhý den po zavedení školného? Určitě ne, jen musíte do světa poslat zprávu, že ODS dělá vše špatně a vy byste to určitě dělal lépe.

Zapomněl jste rovněž informovat, jakou cestou byste šel vy, když je zapoptřebí peněz ve školství. odkud byste peníze do školství čerpal. Opět z kapes všech nebo jednoduchým natištěním barevných papírků či prostým žitím na dluh a na úkor budoucích generací?

Čím méně se bude stát vměšovat do života svých obyvatel, tím svobodnější budeme. Já chápu, že se vám to nelíbí, protože pro vaši stranu je možnost vše regulovat a kontrolovat zásadní. Pro mě je daleko přijatelnější verze, abych si o svém příjmu a především životě rozhodoval sám a ne aby mi nějaký úředník nařizoval kolik mám kam zaplatit.

Vzdělání je investice do budoucnosti. Do své vlastní budoucnosti. Nevidím tedy důvod, proč by mi na mou budoucnost měl přispívat svými daněmi člověk, který se svým příjmem sotva vyjde. Ale aby nedošlo k mýlce, vedle škol se školným musí existovat i školy bez školného. Nechme na každém, zda chce do své budoucnosti investovat či nikoli.

Mimochodem, pokuste se zeptat vašeho kandidáta na prezidenta jaký je jeho názor na školné a jak funguje školné v USA, abyste pak nezjistil, že váš kandidát hlásá něco jiného než vy svým voličům.

Napsáno pro blog.idnes.cz