Ono je totoiž všechno to lezení na komíny elektráren či blokování vjezdů tamtéž, fyzické ničení polí s geneticky modifikovanými plodinami, různé různě vtipné performance za asistence kamer, najíždění na lodě velrybářů a já nevím co ještě dalšího podtrženo jedním společným a velmi důležitým jmenovatelem. Totiž téměř absolutní absencí útcy k právu doprovázenou takřka bezchybnými PR a marketingovými aktivitami (metody nepřítele si osvojili vpravdě dokonale!). Nezastírám, že z drtivé většiny akce této mezinárodně organizované nátlakové skupiny odsuzuji, i když najdou se věci, které ve mně naopak vzbuzují sympatie – kupř. velryby mám rád. Ne na pekáči, ale jsem rád, když se někdo snaží jejich životy chránit. Ovšem odmítám podporovat dvojí metr v přístupu k právu – když jeden a ten samý čin udělám já jako soukromá osoba, ponesu si důsledky, když to udělají oni, ponesou si domů TV záznam. Považuji to za velmi nebezpečné, hlavně pak z dlouhodobého hlediska.

Těžko ve mně mohou vzbudit sympatie akce, které nejsou ničím jiným než sobeckým a fanaticky nekritickým prosazováním jednoho názoru bez oghledu na názory a ideologie jiných lidí, jiných občanů (nebojme se toho slova – berme jej třeba nejobecněji jako světonázor).  Greenpeace již dávno není nějaká skupinka nadšenců, je to obrovská, dobře organizovaná nátlaková skupina. A řekněme si to otevřeně – je to skupina se svými partikulárními zájmy a hlavně pak rozpočtem, který je používán nejen na organizaci různých akcí, ale také na platy. A rozpočet je třeba plnit a platy je třeba vyplácet – tj . mají jistou zdopovědnost, aby bylo jaksi z čeho.

Své názory a nápady se nám tato skupina nesnaží vysvětlit a pak je pokojně a hlavně demokraticky prosadit  parlamentech. To je jim nepohodlné a asi i hloupé – tak to dělají jen kašičkové a držgrešlové. Doba moderního marketingu, PR a lobbyingu používá zcela jiné metody, jako každý jiný jejich soudruh – zlý mezinárodní kapitalista. Globální kapitalista je totiž jejich hlavním soupeřem. Soupeřem o finanční zdroje, které se snaží získat. A zlý globální kapitalista není lecjaký přihlouplý šmudla, učí se za pochodu, a tak i on už je teď zelený, bio a já nevím jaký ještě. Ukrajuje z krajíce, který byl ještě zcela nedávno zcela připraven k porcování pro organizace typu Greenpeace. A tak jako kdysi měli bolševici sociální demokraty za sociálfašisty, mají i zelení mužíčkové za největšího nepřítele toho, kdo se jim nejvíce podobá a má s nimi nejvíce podobných, často pak zcela identických zájmů. Tedy takové, které jediné znají Pravdu, Dobro a Spravedlnost a jsou tedy povinny nám tyto vnutit v rámci tohoto v posledku radikálně osvíceneckého fanatizmu třá násilím (díky Pavle Baršo!!), páč my nemáme buňky je jako avantgardu a předvoj správně pochopit a honem je následovat v každém pšouku, který vyplodí.

Prostě já k těmto aktivitám nechovám žádnou důvěru a vidím je dokonce jako nebezpečené, kromě toho, že jsou především falešné, arogatní a nesmírně hloupé. Asi tak jako sjezdy za záchranu planety na Bali (tak nevím nevím, jesli tam přespolní přiveslovali na vorech nebo přiletěli vládními speciály vypravenými zpoza rodinných ekologických pastoušek). Všechny ty vychcance (koukám, že na ty vulgarizmy taky došlo!) typu Gore, z jehož bejváku by půlka Mali energeticky vyžila aspoň čtvrt roku, všechny ty hajzlíky v malém typu Beránek, kteří prostě na nás budou do smrti parazitovat,  já prostě nemůžu. Ať mi to Pánbu vodpustí a zlý pryč!

Napsáno pro blog.idnes.cz