Lež první, snížení daní. Díky masivnímu zvýšení nepřímých daní pro občany (zvýšení DPH z 5% na 9% přinese 25 mld.Kč, zvýšení spotřební daně 7 mld.Kč a nové ekologické daně zatíží občany o 4 mld.Kč) vláda získá navíc 36 mld.Kč, zatímco snížení přímých daní ušetří občanům jen 19mld.Kč. Pokles celkové daňové kvóty v roce 2008 o 0,6% oproti roku 2007 obstará výhradně pokles firemních daní a zavedení stropu na zdravotní a sociální zabezpečení. Není tudíž pravda, že se občanům sníží daně, tak jak slibovala ODS plus v roce 2006.

Lež druhá, zlepšení podmínek pro živnostníky. ODS slibovala v tzv. živnostenské patnáctce roční daňové prázdniny pro každého živnostníka, snížení sociálního pojištění až o 8% a zjednodušené daňové přiznání. Nic z těchto slibů vláda ve svém reformním batohu nepřináší.

Lež třetí, 1000 Kč pro každého důchodce. Přesto, že se na důchodovém účtu v roce 2008 vytvoří přebytek 10 mld. Kč (v roce 2009 bude kumulovaný přebytek 25 mld.Kč), ODS bude valorizovat důchody v průměrné výši 346 Kč, což nebude stačit na kompenzaci zvyšování cen. Předseda vlády Topolánek svůj písemný slib seniorům nesplnil.

Lež čtvrtá, zvýšení růstu české ekonomiky. ODS slibovala před volbami zrychlení růstu HDP o 2%. Podle vládních odhadů bude růst v roce 2008 5% a v roce 2009 5,1%. Přitom růsty HDP za vlád pod vedením ČSSD byly následující: rok 2005 6,5%, rok 2006 6,4%. Základním důvodem snížení hospodářského růstu země bude zpomalení spotřeby domácností vlivem vládních reforem. To co poroste bude ovšem inflace, která se v příštím roce očekává ve výši 3,8%, především díky zdražení základních potravin a energií.

Lež pátá, snížení deficitu. Podle vládního návrhu (po provedených reformách) deficit nominálně neklesá, ale roste. Přitom snížení deficitu veřejných financí byl základní deklarovaný cíl reformního batohu. Pro rok 2008 počítá vláda s deficitem státního rozpočtu 71 mld. Kč, o rok později 72 mld.Kč a v roce 2010 má deficit vzrůst na 73 mld.Kč. A to v situaci, kdy vláda již nemusí dluhově sanovat ztrátu ČKA. Přitom deficity státního rozpočtu se v letech 2005 až 2007 pohybovaly v nominální výši 56 až  80 mld.Kč. Shrnuto a podtrženo, v roce 2008 se očekává deficit veřejných rozpočtů 94 mld.Kč a za současné vlády se do roku 2010 zvýší veřejný dluh o nových 400 mld.Kč. ODS nejenže nezastaví zadlužování země,ale její praktická rozpočtová a daňová politika veřejný dluh ještě prohloubí.

Napsáno pro blog.idnes.cz

Antonín Seďa

Autor je členem ČSSD od listopadu 1989. Od roku 1994 je zastupitelem města Uherské Hradiště, kde žije se ženou a se dvěma syny. Od roku 2002 je poslancem Parlamentu ČR. V současné době je místopředsedou Výboru pro obranu a odborným mluvčím ČSSD pro obranu. Další informace lze získat na www.antoninseda.cz.