Soudružky a soudruzi, dámy a pánové, vážení hosté.

Sešli jsme se zde, abychom si připomněli událost, která ovlivnila celé dvacáté století. Před devadesáti lety nám výstřel z Aurory ukázal cestu. Cestu socialismu, míru a budoucnosti pro náš těžce zkroušený lid.

Uplynulých devadesát let nebylo jednoduchých. Museli jsme se vypořádat s nepřízní osudu, s nacistickou okupací, museli jsme porazit buržoazii. I po té, co jsme konečně mohli začít budovat svou vzkvétající socialistickou vlast tak, jak nám ukázal soudruh Vladimír Iljič Lenin, museli jsme i nadále dokazovat, že bdíme a ochraníme naše zřízení proti různým zaprodancům a agentům z Wall Streetu.

Ať už se jednalo o zrádce v padesátých letech, kontrarevolucionáře z osmašedesátého nebo devětaosmdesátého roku. Západní imperialisté neustále pokouší svrhnout naše socialistické zřízení, které je jim trnem v oku. My však budeme stát jako pevná hráz a se všemi, kdo by chtěli škodit se tvrdě vyrovnáme (potlesk v zasedacím sále).

Západ nám závidí naše hospodářské úspěchy. Vždyť jen v letošním roce naše hospodářství splnilo plán na 106%. Naši horníci dokonce na 110%. vyrobilo se o dva miliony tun oceli víc. Ne vše se ale daří tak, jak bychom očekávali a jak bychom potřebovali.

Musíme si, soudruzi a soudružky sebekriticky přiznat, že se naše společnost stále potýká s živly, které nejsou ochotny pracovat pro blaho všech lidí a které záměrně bojkotují naší práci. V obchodech tak kvůli objektivním potížím dochází ke krátkodobému nedostatku některých výrobků.

O to víc je cennější, že se Brigády socialistické práce zavázaly, že tyto nedostatky odstraní zvýšeným pracovním úsilím, aby se již nikdo nesetkal v obchodě s odpovědí "nemáme" (skandovaný potlesk 'Ať žije KSČ').

Tak jako jsme se museli vyrovnat s kontrarevolucí v roce 1968, něco podobného potkalo naší společnost i před osmnácti lety. Z tohoto krizového vývoje jsme se ale poučili. Organizátoři nepokojů v žoldu západních mocností sice na čas získali moc, stačili rozbít naší drahou socialistickou československou vlast, ale demokratické volby v minulém roce ukázaly, že si lid přeje návrat k osvědčenému.

Na organizátory převratu dopadla tvrdá dělnická pěst a byli po zásluze potrestáni (potlesk v sále). Podívejme se budoucnosti vstříc. Podniky opět vlastní lid, kapitalisty jsme vyhnali, jednotná zemědělská družstva rostou jako houby po dešti a znovuobnovená Národní fronta ukazuje našim lidem směr, kterým se ubírat.

Když na začátku roku proběhl slučovací sjezd KSČ a ČSSD mnozí se obávali dalšího vývoje. Ale stačilo pár měsíců, aby pochyby byly rozptýleny a náš lid nastoupil opět cestu budování socialismu. Dlouholetý agent Západu, který se po léta úspěšně maskoval a sabotoval návrat k pořádku byl ze strany vyloučen a za svou protistátní činnost postave před soud. Kdo si dnes vzpomene na Vojtěcha Filipa, zrádce? Nikdo. Opustíš-li mne nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš.

Soudružky a soudruzi, dovolte mi na závěr vyslovit přání, abychom už nikdy nedospustili byť jen kratičké zaváhání, které by opět mohlo uvrhnout naši zem v chaos. Zůstaneme věrni odkazu Vladimíra Iljiče Lenina. Ať žije KSČ, ať žije komunistická strana Ruska a dalších spřátelených zemí (skandovaný potlesk 'Ať žije KSČ').

Z rozhlasu se linou tóny Internacionály. Hlasatel po skončení projevu oznamuje: "Dámy a pánové, vyslechli jste projev generálního tajemníka KSČ a prezidenta republiky, soudruha Jiřího Paroubka na shromáždění k devadesátému výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Zprudka otevírám oči, zpocený až tam, kde záda ztrácejí své slušné jméno a dívám se na budík. Zhluboka si oddychnu. Byl to jen hloupý sen. Otevírám ranní noviny a z nich na mě křičí titulek: Předčasné volby vyhrála ČSSD. Paroubek sestaví vládu s komunisty...

Napsáno pro blog.idnes.cz