Jak vznikali lidoví prokurátoři nedávno ukázala TV Nova. Tito "právníci" pocházeli z dělnické třídy a během jednoho roku se stali doktory práv. U mnohých k tomu tak došlo i přes neexistenci středoškolského studia, prokurátory se tak stali třeba svářeč nebo dojička. Komunisté si tak vycvičili ke všemu odhodlané a poddajné právníky, jejichž jediným cílem bylo prosazovat komunistickou moc nebo přesněji řečeno zvůli.

Ludmile Brožové-Polednové je dnes 86 let, v době konání procesu jí bylo pouhých 29. Vinu podle jejích slov necítí: "Vždyť byla studená válka, životy padaly na obou stranách. Horáková doznávala trestnou činnost, zakládání protistátních skupin. Dělala něco, co neměla," říká dnes obžalovaná bývala prokurátorka.

Dnes již víme, že o rozsudku bylo rozhodnuto ještě před zahájením procesu. Nikdo, kromě zarytých zastánců starého pořádku nepochybuje o tom, že proces byl zmanipulovaný a doznání byla výsledkem nátlaku a mučení. Milada Horáková byla za války odsouzena za odboj na osm let. Komunisté ji za vymyšlený zločin poslali na šibenici.

Otázka zní, zda ještě dnes máme soudit lidi, kteří se provinili před téměř šedesáti lety. Ano, můžeme brát v potaz, že celý život pak žili příkladně a ničeho se nedopustili. Vražda ale zůstane vraždou byť justiční. O to je to horší, že vládní klika pomocí soudů rozhodovala o životech svých ideových nepřátel.

Komunismus stejně jako nacismus je ideový směr založený na nenávisti a diktatuře. Co se týče počtu obětí, je komunismus podstatně krvavější naž zvhrlá Hitlerova idea. Přesto se dnes stále stavíme ke komunismu přívětivěji. V jednom ze svých předchozích článků jsem se nad touto skutečností již zamýšlel. Je jedno, kolik je bývalé lidové prokurátorce dnes let. ze svého činu se musí před soudem zodpovědět.

Nejde o výši trestu. Ludmila Brožová-Polednová může vyfasovat až patnáct let natvrdo, takže vlastně doživotí. Jde o morální satisfakci národa. Stejně jako bývalá prokurátorka mělo před soudem stanout celé vedení KSČ včetně "koaliční" Národní fronty. Tito lidé se přímo podíleli na útlaku vlastního národa a jeho tyranizaci.

Vždy si vzpomenu na stařičký vtip, kterak Pepíček jde s tatínkem kolem hranic a ptá se: "Tati, kdo je za tím ostnatým drátem?". "My, Pepíčku, my," odpovídá mu otec. Právě proto, aby bylo jasně řečeno, že nikdo nemůže a nesmí svůj národ držet pod ostnatým drátem, držet národ v šachu vykonstruovanými procesy a popravami je nutno, aby se takovéto soudy konaly. Bývalá prokurátorka pravděpodobně dostane několikaletý trest, který nebude muset ke svému věku nastoupit.

Dnes, kdy se pomalu blíží plnoletost nové svobodné republiky se stále více ukazuje, že byla chyba komunistickou stranu nezakázat. Kdyby tenkrát Václav Havel na zákaz kývl, zákon by byl na světě do týdne. Dnes se jen můžeme dohadovat, jaké obchody se tenkrát uskutečnily při předávání moci. Václav Havel před dvěma lety řekl, že "ve společnosti ale nebyla vůle k takovému kroku". Na místě je se ptát: skutečně ve společnosti, nebo jenom u pana Havla?

Dodatek: Lidové noviny zveřejnily zhodnocení procesu přímo z pera obžalované Ludmily Brožové-Polednové. Za zmínku stojí, že Ludmila Brožová kritizovala neslavně proslulého prokurátora Urválka pro jeho mírnost a nedůraznost ve vystoupení. Pokud se tato stará dáma cítí nevinná, pak to svědčí o její morálce.

Napsáno pro blog.idnes.cz