Mýtus první - "autorem projektu modernizace ČSSD je Petr Dimun"

Projekt modernizace ČSSD byl a je dlouhodobý a dosud nerealizovaný cíl mých předchůdců, ke kterému jsem se přihlásil, neboť se jedná ve své podstatě o otázku, jak kdo to z nás myslí s budoucností ČSSD vážně. Pokud bychom totiž rezignovali na snahu zlepšit naši práci, nalézt odpovědi na nové otázky a problémy, které přináší dynamický vývoj české společnosti a pokud bychom se nesnažili oslovit i občany, kteří dosud ČSSD nevolili, velmi brzo bychom ztratili šanci na vítězství ve volbách.

V rámci ČSSD existuje několik "modernizačních" týmů, které pracují každý zvlášť na určité části projektu modernizace ČSSD. Je to tedy týmová práce, kde vedle profesionálů v daném oboru či odborníků z akademické sféry jsou většinově zastoupeni členové ČSSD a představitelé strany. Výsledky jejich práce se již částečně aplikují a přispívají k postupnému zlepšování naší práce.

Mýtus druhý - "modernizace ČSSD je zrada levicového programu"

Kritici modernizace ČSSD z našich řad nejčastěji zmiňují obavu z toho, že pokud se prosadí, ČSSD opustí levicovou politiku a zradí svůj program. Prakticky sami na sobě tak dokazují, jak je modernizace ČSSD nutná: aniž by výstupy a závěry odborných modernizačních týmů znali, již dopředu je kritizují a to velmi často veřejně, prostřednictvím ČSSD ne zrovna nakloněným médií.

Naopak, nám jde o to pro naše dosavadní voliče tvrdě pracovat a sloužit jim. Chceme pracovat pro zaměstnance, rodiny s dětmi, důchodce, živnostníky, zdravotně postižené a další. Prostě pro tu třetinu lidí, kteří nás volili v minulých volbách do sněmovny. Nezklamat je.

Alfou a omegou práce každého z týmů jsou výsledky dlouhodobých průzkumů veřejného mínění, na jejichž základě se zjišťuje názor veřejnosti na ten či onen věcný problém, na který pak navrhne tento tým řešení v souladu s programem ČSSD. Každé nové téma, které ČSSD otevře či navrhne k veřejné diskusi, má většinovou podporu voličů, a to i voličů ČSSD. Intuice v politice je jistě užitečná věc, na druhou stranu intuice volby nevyhrává. Bez sociologických a dalších průzkumů a analýz se moderní politik prostě neobejde a nemůže bez nich být ani modernizující se ČSSD.

Mýtus třetí - "modernizace ČSSD ohrožuje pozice zasloužilých sociálních demokratů"

Jednou provždy: modernizace ČSSD není o personálních změnách. Modernizace ČSSD je o změně stylu práce, o hledání cest k lidem, kteří nás dosud nevolí, ale kteří by nás za splnění jistých podmínek volili. A je také o vytvoření profesionálního zázemí, které zabrání např. tvrdým dopadům mediálních atakům a kampaním, které dovedly ČSSD v minulém volebním období až k hlubokému poklesu podpory veřejnosti.

Modernizace možná posunuje laťku výkonu a odpovědnosti každého politika ČSSD o kousek výše, ale jsme každý z nás profesionálové a víme, že tím posunujeme laťku také soupeřům, kteří díky tomu třeba již příště do první ligy nepostoupí.

V projektu modernizace ČSSD se naopak akcentuje využití zkušeností všech úspěšných politiků ČSSD různých stupňů, protože jen tak, že si budeme vzájemně vyměňovat zkušenosti a že je budeme umět sdílet, abychom se vyvarovali zbytečných chyb, budeme opravdu "moderní" politickou stranou. Stranou funkční, schopnou místo problémů vlastních řešit problémy lidí, kteří nám dali svoji důvěru a spoléhají na nás. Stranou, kde prosazení schopných lidí je rychlé.

Mýtus čtvrtý - "modernizovat ČSSD nepotřebuje"

Jeden z našich politiků v prvních reakcích v médiích na informace o projektu modernizace ČSSD prohlásil, že "mladí a intelektuálové volby nevyhrávají". Za týden však na tu samou otázku odpověděl, že v situaci volebních patů či těsných výsledků (a to je u nás v Česku pravidelný jev), jsou to právě tyto skupiny voličů, které volby vyhrávají. I to je důkaz toho, že se musíme naučit být v komunikaci s veřejností profesionálnější, protože podobný "odezdikezdismus" nám u ní příliš nepomáhá.

Faktem je, že právě tyto skupiny jsou natolik početné, že pokud by je dokázala ČSSD oslovit, přispěje to k jejímu volebnímu výsledku výrazným způsobem. Navíc tyto skupiny jsou svým sociálním statusem ČSSD blízké. Její program je v podstatě programem, který by, nebýt současné značky ČSSD, možná podpořili. Oslovit mladého voliče znamená založit tradici, kterou tento člověk v případě, že jeho důvěru nezklameme, bude přenášet i na své blízké a možná i potomky. Vzpomeňme na první Československou republiku a celé generace "vychovaných" voličů, kteří svoji stranickou náklonnost doslova dědili.

Intelektuálové je obecný pojem pro skupinu občanů, do níž patří učitelé všech stupňů škol, lékaři či manažeři, pracovníci ve výzkumu a vývoji atd. Ti všichni mají ve svém okolí natolik vysokou autoritu, že jsou schopni svým příkladem ovlivnit ve volbě i další voliče. Proto jsou klíčoví pro každou politickou stranu. A to i z důvodů nepřímého vlivu na média, která jsou klíčem pro oslovení veřejnosti.

Toto jsou tedy základní omyly, ze kterých média vytvoří mýty, které žijí svým vlastním životem. Těch omylů a mýtů je samozřejmě mnohem více, nicméně tvoří podmnožiny těchto čtyř základních.

Já osobně vnímám projekt modernizace a především stranickou diskusi o ní i jako možnost ukázat veřejnosti, že nejsme stranou jednoho muže, stranou zahleděnou do sebe a ideologicky předpojatou, neschopnou diskutovat i o tématech, které byly dosud tabu.

Vždyť to je právě sociální demokracie, která vždy měla, na rozdíl od pravicových stran, odvahu k novým věcem a nebála se výzev moderní doby. Proč si máme neustále od ODS a spol. nechat nasazovat nespravedlivě hlavu strany "strejdů", neschopných diskuse? Už jenom to, že dokážeme věcně diskutovat o změnách politiky naší strany ukáže lidem, že jsme stranou otevřenou a sebevědomou. Schopnou řídit a modernizovat naši zemi.

Napsáno pro blog.idnes.cz