Nějak to nemůžu pořád pochopit. Kde se vzalo tolik nenávisti k zemi, která dvakrát osvobodila Evropu a narozdíl od rusů si jí nenárokovali jako svoji kolonii (rusové nebyli o moc lepší než němci), která byla potom 40 let jediné, co bránilo sovětskému molochu ovládnout de facto celý svět.

V současné době je USA jediná země (a vlastně i jediná organizace), která je schopná vyvíjet nějakou činnost a tím bránit celou Evropu i světovou ekonomiku před nadvládou východu (Rusko, Irán, Čína a podobné pochybné spolky) narozdíl od EU, OSN a podobných, kteří umějí akorát sedět na zadku a mluvit o ničem, případně se snažících vše řešit diplomaticky k obrovské radosti problémových států, které z toho pouze těží.

Pokusil jsem se sepsat několik důvodů, proč můžou někteří jedinci nenávidět USA.

1. Po sametové revoluci spousta lidí očekávala ekonomický zázrak. Mysleli si, že během několika let dostaneme na úroveň USA, GB nebo Irska. To ovšem v zemi zničené 40 lety ekonomické stagnace něco takového není možné, tito lidé potom velmi hořce vystřízlivěli a propadli iluzi že ,,za komunistů bylo líp".

2. Zaklínadlem teenagerů v dnešní doby je cosi čemu se říká ,,být in“. Jak toho dosáhnout? To je prosté, stačí být invididualita a vymezit se oproti většině. Ale musíte to udělat tak abyste se oproti většině vymezili úplně stejně jako ostatní a musíte být ÚPLNĚ stejná ,,invididualita" jako ostatní ,,invididuality". Cože? Antiamerikanismus je v módě? OK, SMRT IMPERIALISMU! ŽÁDNÝ JADERNÝ RADAR NA ÚZEMÍ ČR! CAPITALISM SUCKS! STOP ZABÍJENÍ DĚTÍ V IRÁKU! (to že dotyčné děti dostaly v 11 letech svůj první AK-47 nějak přehlížejí). Takovíto jedinci většinou o dané věci vědí v lepším případě prd, ale nedá jim to, aby se nevykřičeli. Jde o lidské nutkání přizpůsobovat své chování většině (chcete-li davu), jednu z nejnebezpečnějších lidských vlastností vůbec, díky tomuto lidskému sklonu začala jedna světová válka a desítky států byly dlouhá desetiletí pod komunistickým terorem.

3. Třetí typ antiamerikanistů jsou povětšinou mladší (okolo 20) levicoví intelektuálové (i když něco takového je nejspíš oxymóron). Tito lidé by chtěli utopický svět bez jakéhokoli násilí, kde by se všichni měli krásně atd…. Bohužel je toto stejně jako celá myšlenka komunismu zcela neuskutečnitelné. Nežijeme v ideálním světě a nebudujeme ideální státní a zřízení a ideální celosvětový řád (protože to je neuskutečnitelné) ale ten nejmíň špatný. Hipízácká myšlenka celosvětového míru se mi sice zamlouvá, ale je nereálná. Protože pro některé lidi jsme my (myslím obyvatelstvo demokratických zemí) bezvěrci, kterým je potřeba podřezat krky. Někdy je použití síly jediná rozumná reakce. Mír za každou cenu může nakonec způsobit mnohem větší škody a válečný konflikt je v důsledku toho mnohem ničivější (viz. Mnichovská dohoda). Těmto lidem potom samozřejmě vadí aktivní zahraniční politika USA, které je dle nich příliš agresivní (přičemž mučení lidí v Číně či kontrakty Ruska s Chávezem zcela přehlížejí). 

Podle mne je v současnosti antiamerikanismus zcela scestný a to ze dvou důvodů: za A: USA sice mají své mouchy (malé ohledy na ekologii, puritánství atd...) ale tato země také vykonala mnoho dobrého a myslím si, že patří k ,,světlé straně síly" :-). Za B:špatně skutky a chyby USA jsou zcela bezvýznamné ve srovnání s bestialitami totalitních molochů jako Rusko, KLDR, Kuba, Čína, Irán a jim podobných.

Na jednu stranu se pohoršujeme nad údajným mučením vězňů na Guantanámu ale vide, kde podřezávají humanitární pracovníky (tudíž lidi co tam přišli pomáhat) nás nechávají chladnými. Vadí nám, že USA nepodepsala kjótský protokol, ale už ani nevíme, že v Číně je to s emisemi řádově horší a že denně vypouští do řek toxická svinstva. Nelibí se nám JAK USA řeší světovou situaci, ale sami neděláme vůbec nic. (myslím tím ČR a EU obecně).

Zamyslete se...............

Napsáno pro blog.idnes.cz