Jak jsem zmínil výše, soudruh Uhl je (byl??) trockista. V době, kdy ho soudruzi nechali zavřít za jeho levicovou úchylku mu bylo 28 let (je ročník 1941), čili už nebyl nějaký úplný mladíček, ale mladý muž, který by už nějaký ten rozum a životní zkušenost mít mohl.

Co je to trockizmus? Detailnější informace si během několika sekund může každý najít třeba na Wikipedii. Základem je ale permanentní revoluce, která by měla zajistit, aby VŠEMI prostředky převzal moc proletariát a to na základně třídního klíče. Ovšem pojem "třídní klíč", to je opravdu velejemné vyjádření toho, oč šlo - šlo o to, že k člověku bylo přistupováno jako k členu třídy, nikoli primárně a především jako k lidské bytosti. A třídy, které bylo třeba odstranit, aby nebránily údajným zákonitostem vývoje, bylo možno odstranit jakýmikoli prostředky, i těmi nejzrůdnějšími a nejnelidštějšími. Předpokládám, že skoro každý z nás ví, že tyto OD ZÁKLADU a OD POČÁTKU zvrhlé myšlenky stály život desítky milionů lidí a neskonalé utrpení mnoha těch, kterým se podařilo přežít.

Soudruh Uhl samozřejmě není žádný lidojed, ale faktem je, že po nezanedbatelnou část svého života aktivně šířil velmi nebezpečnou ideologii, která si v ničem nezadá s nacizmem. Nebo je snad rozdíl mezi tím, když byl někdo popraven na základě toho, že se narodil v rodině rabína nebo když byl někdo umučen v komunistickém koncentráku, protože se narodil v rodině sedláka? Není v tom žádný rozdíl, jeden rasizmus je biologický a druhý třídní.

Opakuji, netvrdím, že soudruh Uhl je nějaký zlý člověk, natolik ho ani neznám, abych něco takového mohl tvrdit a v tom, o co mi jde tady, je to tak trochu sekundární. Vím samozřejmě o jeho činnosti v Chartě 77, VONSu a po roce 1989 (i když ta činnost po roce 1989 by byla na diskuzi). Já se jen nechci tvářit, že nevím, co bylo dříve a že nevím, co byl trockizmus. Možná, že jsem to nezaregistroval, ale omluvil se soudruh Uhl veřejně za šíření trockizmu? Vysvětloval, že to byla pitomost mládí nebo řekl něco jiného podstatného na tuto adresu? Myslím, že ne. Podotýkám, že ten fakt, že Husák zavřel Uhla do báně, mi vhání slzy do očí asi tak jako ten fakt, že komunisti popravili Slánského.

Šíření třídní nenávisti je velmi nebezpečné a zavrženíhodné, stejně jako šíření rasizmu. Bohužel, v naší společnosti se tyto věci měří dvojím metrem. Když budu hajlovat na Václaváku, zavřou mě do blázince nebo do vězení. Když budu s tričkem se srpem a kladivem vykládat o tom, že má být nastolena diktatura proletariátu, nestane se nic. Tato nebezpečí jsou si rovnocenná a je třeba k ním také rovnocenně přistupovat - tj. nemilosrdně je potlačovat a likvidovat. Demokracie musí umět ukázat svoje zuby.

Pořád čekám, až Uhlové, Pithartové, Dienstbierové a mnozí jiní naleznou v sobě sílu, postaví se před nás všechny a hlavně před ty, kdo tolik vytrpěli (v čele s členy Konfederace politických vězňů) a řeknou: Prosíme, odpusťte nám!

Napsáno pro blog.idnes.cz.