Hrůzné plány předních levicových aktivistů

Autor: Redakce | Publikováno: 5.7.2007 | Rubrika: Politika
Frakce Rude Armady

Dovolujeme si Vám zprostředkovat studii jednoho z čelních levicových aktivistů. Tento text, který se mnou silně otřásl, má podobnou odpudivou sílu jako některé návrhy na konečné řešení české otázky nacistických funkcionářů (že by se nechali inspirovat?), proto si redakce ePortalu dovoluje varovat čtenáře, že na následující řádky je potřeba být dostatečně duševně připraven.

Text pana Bc. Pavla J. Hejátka (bojím se pomyslet, o čem psal svou bakalářskou práci) s názvem "USA - otázka konečného řešení" popisuje záměry levice  na vypořádání se s USA jako kapitalistickou zemí, tudíž i podle jeho primitivního rovnítka, s původcem všeho zla na této zemi - válek, hladomoru, nemocí a sociální nerovnosti apod. Pan bakalář Jehátko ve svém díle na jedné straně vyzdvihuje např. Usáma bin Ládina nebo Hugo Chavéze na druhé straně chce "kapitalistické zaprodance" posílat do pracovních táborů.

Myslíte si, že pan bakalář Jehátko s těmito názory a "řešeními" by měl raději sedět za mřížemi? Já osobně ANO, přestože jsem velice svobodně myslící člověk. Posuďte sami:

Boris Vlček, šéfredaktor ePortal.cz

USA – otázka konečného řešení

Ovšemže, že jsme se shodli při „svatém“ sezení na naprosté likvidaci této země, jakožto i jejího obyvatelstva, mizerné kultury a ještě povrchnější a především destruktivnější politiky. Nehovořím naprázdno, ani nikterak populisticky, každý střídmě a realisticky uvažující člověk musí tomuto faktu přikývnout... V této stati vyjmenuji pár nejzásadnějších důvodů k likvidaci této teroristické země číslo jedna a způsoby, jak celou tuto politickou detronizaci musíme provést...O vyvraždění původního obyvatelstva, o takřka 200 letech repatriace otroků z Afriky atd, jsem toho napsal již mnoho a byl jsem osočen, že to je již dávná minulost...Či-li jinak! Zaměřím se na zásadní body od zhruba poloviny minulého století – myslím, že i tak to bude dostačující!!!

Fakta:

Byly to USA, jimiž byla 6.8. 1945 svržena na Hirošimu a Nagasaki atomová bomba.To prosím v době, kdy už Japonsko jasně deklarovalo svoji kapitulaci! Přitom za druhé světové války ztratili tito zdegenerovaní podlidé(myslím tím samozřejmě mírotvorce z USA) jen 405 390 vojáků. Celá americká armáda v této době však čítala na 11,6 miliónů vojenských loutek. Díky tomuto zbytku si USA začali budovat vojenské základny a využívat své postavení v sebou obsazených a dobytých částech celého světa. Rok 1946 je ve znamení dělnických stávek za zvýšení nehorázně nízkých mezd(např. horníci i námořníci až 500 000 lidí), které ještě téhož roku, prezident Truman označil za nezákoné a namířené proti vládě a politice USA. Zatím se ještě nestřílelo do vlastních lidí, jako tomu bylo na konci 50tých let a v první polovině let šedesátých, při nepokojích spojených s rasovou segregací a apartheidem!!!Ihned na začátku roku 1947 byla přijata tzv. „Trumanova doktrina“, rozšiřující hospodářský a politický vliv v Turecku a Řecku se snahou zabránit šíření socialismu v těchto zemích. Celkem přelomovým rokem byl rok 1950, kdy J.R. McCarthy rozpoutal protikomunistickou kampaň na jejímž základě si šlo sednout do vězení až na 5 let takřka 405 lidí(to oficiálně!), včetně i několika tehdejších hollywoodských hvězd. Někteří z nich(John Reed, Matt Roderick aj), dokonce utekli do bývalého Východního bloku, kde zažádali o politický azyl. Také padlo pár pečlivě utajených rozsudků smrti(justiční vraždy), v duchu stalinských čistek ala SSSR. V tomtéž roce zaútočila americká armáda s počtem 3,5 miliónu vojáků  na Koreu v další nevyhlášené(!?!) válce... 10.10. 1951 schválil americký kongres tzv. Kerstenův dodatek, který vymezoval z amerického rozpočtu 100 miliónů dolarů na činnost, zaměřenou proti socialismu a komunismu. To včetně vražd, mučení, válečných převratů... Asi nejzásadnějším rokem, kdy USA ukázala svoji demokracii v praxi, byl rok 1953. Konkrétně datum 19.6. 1953. Tento den byli popraveni manželé Rosenbergovi a to jen za to, že se otevřeně přihlásili k myšlenkám komunismu!!!Ovšemže státní propaganda vylíčila jejich proces, jakožto proces s teroristy a zrádci vlastního národa, kteří prodávali Východnímu bloku tajné informace. Jediný háček je v tom, že manželé Rosenbergovi přístupem k takovým informacím zkrátka a dobře nedisponovali... Ale to se ví až dnes a jim to život již zkrátka nevrátí! Hotovo-tečka!!! 13.12. 1954 byl J.R. McCarthy nachytán s „ulitými“ penězmi na antikomunistický boj a idea amerického snu a patriotické demokracie vzala za své...3.6. 1957 podepsalo na 2000 amerických vědců petici za ukončení jaderných zkoušek – jak jinak, než zcela zbytečně. 24.9. 1957 v Little Rocku ve státě Arkansas, došlo k otevřeným násilným střetům mezi černošským obyvatelstvem ze slumů se členy oficiálně-neoficiálního kultu Ku-Klux-Klan. Výsledkem bylo 37 mrtvých. Guvernér Orval N. Faubus(též člen KKK), dokonce povolal na potlačení nepokojů federální jednotky a přikázal střílet do bezbraných černošských obyvatel ostrou municí...21.8. 1959 si USA připojili, jakožto svůj 50 stát v pořadí i Havajské ostrovy.Údajně na tom Havaj vydělala a to prý jak ekonomicky, tak politicky. Má přeci své turisty a dolarová konta.  O měsíc později je schválen tzv. Landrumův-Griffithův zákon, který určuje všem odborům v celé zemi, předkládat pravidelně výkazy o hospodaření, všech plánech apod...14.9. 1962 přijal kongres USA rezoluci o tom, že v případě „nevyjasněného“ konfliktu s Kubou může USA použít jakékoliv prostředky, tedy včetně těch vojenských... 11.10. 1962 byla po sedmé zažalována a souzena Komunistická strana USA, právě třeba zrovna za svoji podporu Kuby a za nesouhlas s případnou vojenskou intervencí USA kdekoli na světě! Jejích čelních 17 členů bylo zavřeno, mučeno a 4 z nich se dodnes nenašli... 1.2. 1964 se prezident Johnson vyslovil proti neutralizaci Vietnamu a vyslal tam ozbrojené složky armády USA. Dne 7.2. 1965 již USA v plné míře a zcela nepokrytě i bez zatajování před vlastním obyvatelstvem pořádají kobercové nálety na Vietnam. 28.4. 1965 USA napadají Dominikánskou republiku. Až v červnu 1966 byla Komunistická strana USA povolena na základě deklarace Nejvyššího soudu, který stanovil, že členové KS se již nemusejí registrovat, jakožto agenti cizích mocností(!?!). Protože Vietnam nedopadal, jak bylo v představách vedoucích činitelů USA, podepsal prezident Johnson věkovou hranici branců na 19 let a prodloužil vojenskou službu o celé 4(!) roky... Tomu konkuroval o zhruba 20 let dříve snad již jen Adolf Hitler(též posílal děti svého národa do předem prohrané války)!!! 10.4. 1969 byla zveřejněna oficiální zpráva o tom, že USA mají v zahraničí 429 velkých a 2972 malých vojenských základen v celkem 30 zemích světa. Zde bylo umístěno na milión vojáků a na 500 000 jejich rodinných příslušníků!!! Celý rok 1971 se nesl v pokrytickém a marném boji proti rasismu a rasové segregaci. Trvalo ještě necelých 5 let, než USA ukončili svoji agresi ve Vietnamu!!! V 80tých letech podporovali USA  finančně i vojensky Afghánistán, tedy především Mudžahedíny, kteří bojovali v rámci studené války proti SSSR. To se jim ovšem o desetiletí později, kdy Afghánistán sami okupovali(a vlastně ještě okupují!!!), řádně vymstilo!!! V 90tých letech již USA napadali koho se jim zachtělo a pod jakoukoli záminkou – svět jen přihlížel a OSN se zmohla jen na slabé a nic nedokazující protesty!!! Přitom genocida ve Rwandě, v Sierra Leone, hladomor v Etiopii, Súdánu, obšanská válka v Angole, Nigérii, problémy v Eritreii, Zimbabwe atd. – to nechávalo USA chladnými. Povím Vám hned i proč – tyto země nemohli přinést USA žádný užitek, tak proč se o ně starat??? Naopak, to co se dělo na konci 90tých let v Jugoslávii – ta zvěrstva, kdy Američané bombardovali zcela nevinné obyvatelstvo, to už byl vrchol!!! Posléze napadení Iráku a fiktivní vytvoření osy zla, svědčí též o svém. Jediný muž, který se těmto hovadům vzepřel(11.9. 2001) – byl hrdina Usáma bin Ládin, jenž dokázal, že existují ještě lidé, kteří mají tu moc – nahnat USA strach!!! A že jich je zapotřebí, jako máku na afghánském opiovém poli!!! To, co v současnosti předvádí Američané třeba na Guantanámu – kdy mučí, podotýkám, že neodsouzené leckdy dost pravděpodobně i nevinné lidi(jen proto, že to jsou muslimové!!!), je neskutečné a neospravedlnitelné!!! To je zkrátka bez diskuze!!!

ŘEŠENÍ:

Jakožto člen české frakce Rudých brigád jsem připraven fyzicky zlikvidovat jakéhokoli Američana, když to bude zapotřebí... To vše je však málo!!! Je zapotřebí přijmout nějaké komplexnější opatření, které pomůže „eliminovat“ oněch 300 miliónů těchto zbytečných mutantů... Takže pokud jde o ženy americké národnosti – nutná je sterilizace(za každou cenu, byť násilná!!!), děti již narozené se musí poslat na převýchovu do Evropy, aby se naučili standardnímu chování a vnímání života, které je v současnosti narušené americkou mentalitou a kulturou... Pokud jde o zdravé muže produktivního věku – je nutné je převést na místa po celém světě, kde je zapotřebí levné pracovní síly, kde budou pracovat za stravu a ubytování až do vyčerpání zásob(lidských i potravních)... Ortodoxní, nacionální a patriotičtí Američané musejí být habituováni na náročnou fyzickou práci a mentálně přeškoleni(než zemřou pracovním procesem), na klasický morální, politický a sociální evropský systém...Speciálního zacházení se dostane jen separovaným(převážně černošského obyvatelstva, omylem se ocitnuvšího na tomto území) potomkům bývalých otroků, jež se nechají v klidu dožít. V závěrečné fázi bude území již „bývalých“ Spojených států, osídleno novými generaci evropského obyvatelstva. Evropský životní prostor se neskutečně zmenšuje, či-li tato situace je stejně asimilačně nasnadě. Obyvatelé všech zemí světa, kteří sympatizují s USA se těchto sympatií buďto zřeknou nebo jim budou patřičně vysvětleny všechny výše zmíněné okolnosti. Pokud to nepomůže po dobrém, bude přistoupeno k tvrdším metodám. Zaprodanci z řad umělců, sportovců apod., dostanou na vybranou: buďto se oficiálně zříci tohoto zla nebo se zařadit po bok do pracovních táborů se svými idoly... Pokud jde o Českou republiku: je zapotřebí ve stylu venezuelského prezidenta Huga Cháveze znárodnit všechen především americký kapitál(nevyloučil bych ani britský a německý!) a začlenit jej do národního hospodářského rozpočtu. To se samozřejmě setká s krátkodobou „averzí“ nadnárodních korporací, ale zhruba po půl roce se vše vrátí do normálu a život půjde dál v klasických kolejích!!! Jak jsem již tedy naznačil: dnešní obyvatelstvo USA bude podrobeno, jakési populační „resekci“ a zbytek jsem již výše jasně osvětlil...Toto vše je nutno učinit v časovém horizontu 100 až 150 let a lidstvo bude zachráněno...!!!Je tak naprosto patrné, že pakliže vznikne na našem území jakýkoli obranný, či útočný systém, pocházející z dílny USA, řešením je teroristický útok, ať to stojí životů, kolik chce...!!!Naštěstí vzhledem k neojedinělosti těchto idejí – předpokládám i patřičnou ráznou a hmatatelnou odezvu... Jednu z mála u nemnoha procitnuvších v této kolonii!!! Konečně je zapotřebí již něco dělat, jinak se čas zastaví v bodě nula...

Bc. Pavel J. Hejátko

9895 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

Tři měsíce po nástupu Bidena do úřadu hrozí v Evropě válka. NATO si zaslouží, aby se ztratilo ze světaEvropská unie je diktát a tyranie!

Eurabia.cz

Anketa: Jak jste vnímali na ČT moderování Z. Tvarůžkové o Rusech ve Vrběticích?Skandál! Češi dodávali zbraně islámským teroristům v Sýrií a ruští agenti tomu zabránili

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Takto se s informacemi nenakládá. Jestli to chtějí vyhrotit, tak to fakt není sranda, obává se generál BlaškoPříběh jedné operace českých tajných služeb. Letadlo, velvyslanec, cesta do Moskvy. Hamáček jen naznačoval, ale i tak Moravec valil oči
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění