Vládní skutečnosti nebo občanské mýty a iluze ( 1)

Autor: Jindřich Tichý | Publikováno: 1.6.2007 | Rubrika: Politika
Volby

Do volebních slibů a programů je vždy nutné zapracovat něco, co z nich po volbách dělá pouze nereálné iluze občanů a iluze se přece plnit nemusí. Samozřejmě s odůvodněním volebních výsledků. ( z českého deníčku politické mafie )

Stále dokola podváděný občan volič si před volbami vytvoří vlastní iluze o volebních slibech stále stejných politických mafií a zákonitě dojde v povolební realitě ke zklamání. Rozdělí se potom na tři základní skupiny. Na voliče, který volil iluze a dostal za to odměnu, i když se iluze nekonaly. Na voliče, kteří nedostali žádnou odměnu, ale jsou tak blbí, že si v mnohých příště vytváří iluze znovu a znovu až do konce svého života a na skupinu voličů, kteří si iluze již nevytváří a čekají na českou historickou tradici využití gravitačního zákona defenestračním volným pádem všech politických mafiánů z oken parlamentů a radnic.
( z českého deníčku hodně „nasraného“ občana )

Tak jsme si trochu žoviálně a slangově zavtipkovali a pojďme zase chvíli reálně plakat nad iluzemi.

Tentokrát z právního světa v Českém Kocourkově.

Zatímco mnozí občané vidí v této oblasti mnoho závad, je otázkou kde vidí závady ministr Spravedlnosti Jiří Pospíšil a Vláda.

Vážená ODS a vládo, mnozí občané (čti též Vaši voliči-nevoliči) již dlouhá léta za hlavní závadu považují, že český právní řád je za snůšku mafiánských zákonů ve prospěch zájmových skupin, podporovaných zájmovými skupinami soudcovské mafie a státních zástupců, notně provázaných s početnou mafií advokátů a právníků, kteří si hrají na písečku Českého Kocourkova své mocenské a majetkové hry typu „Občane oslíčku, otřes se„ a ždímou občany hlava nehlava na základě podpory další politické mafie, tentokrát politické, která jim českou legislativu v průběhu let upravila k obrazu jejich společného zájmu. Občané to vidí obecně řečeno jako nespravedlnost v oblasti Spravedlnosti v tomto státě.

ODS v mnohém při volební kampani občanům (čti též Vašim voličům-nevoličům) ne zcela jasně přizvukovala, že i ona vidí v resortu zásadní nedostatky, obdobně jako to takticky tvrdili i mnozí předchozí vítězové voleb. Občané (čti též Vaši voliči-nevoliči) na základě toho vždy chybně podlehli volební iluzi, že uchazeči o politickou moc vidí problém stejně a že cílem po vítězných volbách bude náprava nespravedlnosti vládnoucí ve Spravedlnosti.

Reálnou povolební a vládní skutečností oproti občanským (čti též Vašim voličským-nevoličským) iluzím však je, že není vyhlášena válka mafiánským zákonům, které si v průběhu let justiční, advokátní a politická mafie nechala schválit, není vyhlášena válka proti justiční mafii a zájmovým skupinám na ruku si jdoucím poslancům, vysoce postaveným lobbyistů, mafiánským soudcům, státním zástupcům, konkurzním správcům a exekutorům, kteří do tohoto rangu patří a vesele ždímou celý národ, který dnes a denně padá na legislativně účelově připravené pastičky a léčky této mafie. Není vyhlášen boj proti nespravedlivým a manipulačním soudcovským rozsudkům ani svévoli v justici, není vyhlášen boj proti pošlapávání práv občanů.


Naopak jako vždy i nyní se Vámi klasicky hlavní vina za nedostatky ve Spravedlnosti opět svede na dlouhé lhůty či průtahy a vyhlásí se pouze boj proti oněm průtahům. A tak na místo, aby se občan dočkal naděje spravedlivých rozsudků a posuzování věcí, dočká se jen zrychlení nespravedlivé mafiánské justiční mašinérie, která občana zašlápne bez reálné možnosti obrany ještě rychleji a účinněji. Tentokrát na Váš popud. Předčasné volby hrozí a věřte, voliče Vám to nepřidá.

Mnozí, zejména bezstarostně zaopatření budou namítat, že to není pravda, že to není asi tak hrozné. Ovšem těžko tyto námitky říkat těm dnes již statisícům postižených doslova mafiánskou legislativní a justiční zvůlí třeba v oblasti majetkového práva. Koho vlastně stát a Spravedlnost chrání? Občana nebo mafii a zájmové skupiny?

Je mnoho příkladů, které lze uvést od těch nejmenších až po skutečně život likvidující. Vezměme za příklad z mnoha jeden jednoduchý proces, který s Vámi (říkejme jim) „ oni“ provedou. Častým jevem je neprůstřelná ochrana například telefonních operátorů T-Mobil, Eurotel, leasingových či jiných společností, ale i mnohých dalších.

Občan naivně důvěřivý v čistotu a nevyčůranost smluvního vztahu (přitom mnohdy až nezákonného) nebo je nucen souhlasit se smlouvou, protože nemá téměř jiné volby, uzavřel někdy dávno nebo dnes s operátorem smlouvu, (mimo jiné takticky tak drobně na tiskopisu napsanou, že je nečitelná bez lupy ) vzal si mobilní telefonní kartu a telefon využíval. Potom mu telefon ukradnou, občan nahlásí na horkou linku operátora krádež a kartu zablokuje. Zdánlivě se nic neděje, ale mobilní operátor si vesele dál eviduje nárok na platbu paušálu.(mimo jiné neoprávněně, protože službu již neposkytuje).

Jestli fakturu na paušál odhlášeného telefonu zašle a občan opět na horkou linku protestuje, že telefon již neprovozuje, nebo operátor po takovém telefonátu dokonce přestane faktury zasílat, je nepodstatné. Přesto je běžné, že si je operátor dále eviduje nejlépe rok a více.

Operátor potom vychcaně počká nejlépe před letní období, kdy jsou většinou lidé déle jak 14 dní mimo domácnost na dovolené a podá na Český telekomunikační úřad návrh na platební příkaz k úhradě dluhu ( o kterém občan ani netuší) včetně úroků z prodlení do doby zaplacení.

Operátor přesto, že horkou linkou přijal informaci o odcizení, přesto, že na základě toho číslo zablokoval a službu ukončil, odvolá na nutnost oznámit to ještě písemně či osobně a protože to občané netuší a považují telefonní oznámení a ukončení služby za dostatečné k ukončení smlouvy, operátor nikoliv.

Telekomunikační úřad vyzve občana k vyjádření a většinou (pro prázdninové měsíce) si občané nějaký Telekomunikační úřad nevyzvednou pro svou nepřítomnost nebo také proto, že nemají čas běhat na poštu, když ani netuší, co by s Telekomunikačním úřadem měli společného a co jim může chtít. Netuší, že právě Telekomunikační úřad je pravomocný v rozhodnutí k úhradě dluhu a proto buď se to vůbec nedozvědí nebo si takový zdánlivý cár papíru prostě nevyzvednou. Netuší ale také, že po několika dnech nevyzvednutí obsílky nabývá dokument účinnosti a je pravomocný, tedy bez dalšího i vykonatelný. Nějaký ten rozhodčí advokát to za 10.000 potvrdí a je dokonáno.

Operátor potom takticky vyčká nějaký ten rok, podá návrh na výkon soudní exekuce, vědoucí, že má ze zákona až 10 let na vymáhání. Další 2, 3 ale také 5 nebo 7 roků trvá, než operátor, rozhodnutí Telekomunikačního úřadu a soudní exekutoři dorazí do domácnosti k občanovi, který stále nic netuší. Samozřejmě i s úroky za těch oněch 2, 3 nebo 7 roků. A tak i když původní dluh (nedluh) byl třeba několik stovek nebo málo tisíc, najednou jsou to dluhy v řádech desítek tisíc. Pokud počátek byl vyšší, než se občan otočí, rok se sejde s roky, občan může dlužit i statisíce. Dorazí soudní úředníci, sepíší majetek, obstaví ho a prodají, jsou li údajné dluhy vyšší, obstaví Vám i barák a samozřejmě sprostě pod ochranou zákonné moci vlastně ukradnou. Proti státu nemáte šanci, bylo to za bolševika když kradl fabriky, živnosti a statky, je to i dnes když se lidem krade majetek.

Nikoho nezajímá, že operátor, či kdokoliv jiný, vyrobil původní a malý dluh nezákonně, neoprávněně, nikoho nezajímá, že byrokraticko mafiánská mašinérie si nárokuje již mnohonásobné nehorázné úroky rovněž neoprávněně, protože výchozí nárok byl již tehdy spekulativně neoprávněný či zpochybnitelný. Občan se naivně i na konci bude domnívat, že jde o spor oprávněnosti či nikoliv, leč opak je pravdou. V průběhu exekuční zlodějiny, kdy Vám kradou majetek pod rouškou zákona již nikdo nezkoumá podstatu nároku či sporu, protože úkolem exekutora není zkoumat oprávněnost. Policie zásadně neumí stíhat státem chráněné organizace, úředníky ani super-firmy pro neoprávněné obohacování. Je slepá, stejně jako některým na ruku jdoucí justice.

Cílem exekutora je zabavit ( jinak řečeno zákonně ukrást ) občanovi majetek s odvoláním na platné pravomocné rozhodnutí, a nijak exekutora nezajímá, že pravomocné rozhodnutí na základě mafiánským předpisů není spravedlivé. Prostě to stačí zaonačit.

Horší případ je, když se Vám cestou během těch 2-3 i 7 roků cestou přidá nějaký ten rozhodčí právník, díky kontaktům chytře zakotvený v nečitelné smlouvě operátora, leasingové firmy nebo jiné státech hájené mafiánské super-firmy, který si za rozhodčí výkon po cestě účtuje paušály ve výši desítek tisíc, takže i z nezaplacené pokuty 300,- Kč za jízdu v MDH bez lístku, nebo za pokutu 300,- Kč za přechod pro chodce na červenou udělenou Městskou policií Vám po mnoha letech dorazí exekuční účet ve výši desítek tisíc korun, z nichž většina skončí v rukou vychcaných sokolíků z řad advokacie, vykonávajících rozhodčí orgán, protože mají konexe uzavřít smlouvu se státem chráněnou super-firmou, nebo Pražskou či jinou radnicí, v řadách soukromých i soudních exekutorů a jejich kanceláří, mnohdy sdružených z počtu i desítek právníků v jedné kanceláři, kteří potom za pomoci zákona těží a rabují kapsy naivním občanům v desítkách či stovkách milionů ročně (díky statisícům takovýchto konstrukčních žalob a exekucí) na základě zákonů, které si sami jako poslanci či lobbyisté schválili v parlamentu. Potom přijde ještě ministr nebo lobbyista a řekne, že se vybírá pomalu.

Někdo by řekl, že si popis odporuje a že právě odstranění 2 až 7 letých průtahů v řešení by pomohl, že by úroky nebyly potom smrticí a že právě zrychlení by věc řešilo. Jenomže to je účelová pitomost.

Řešením je na prvním místě, aby např. nebyly zákonem chráněné super-firmy, které si nezákonně účtují a prosadí cokoliv a není dovolání, řešením je zrušit nabývání právní moci, pokud nebylo doručeno, protože tím je občanu ukradeno právo se hájit a bránit, ( právě pod dřívějším lobbyingem a záminkou o odstraňování průtahů) řešením je narovnání legislativy, aby nebyla proti občanu zneužitelná právě vychcanými spolky právníků, za podpory exekutorů, konkurzních správců, soudců a státních úředníků, řešením je, aby nikdo nemohl nechat ležet něco účelově kvůli úrokům 5 nebo 7 roků a omezit práva na rozumnou dobu.

Řešením např. je, aby vůbec bylo narovnáno právo tak, aby sloužilo spravedlivě, bez možností kličkovat s paragrafy a zneužívat neznalostí občanů.
Řešením není zvýšená štvanice občanů, kterou zahájily soudní exekutoři od počátku tohoto roku, nyní v exekutivě posílené a vrcholící, za existence a asistence již této vlády, pod záštitou ODS a Pospíšila.

Řešením není, že si státní orgány jako je např. Správa sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny či Finanční úřady mohou, stejně jako mnozí jiní pod ochranou zákona, účtovat až tisíce procent úroků a z desetitisíců nasekat miliony jako trávu na louce, bez možnosti občana se účinně a jednoduše bránit proti státní a státem chráněné výběrčí mafii pod ochranou mafiánské legislativy a spekulativního státního, soudního a jiného výkonného aparátu. Řešením není takto krmit nenažraný státní rozpočet.

Řešením je, že občan přestane být bezednou studnicí zlatého pokladu, který musí pro vládní, politické, mafiánské gaunery a jejich chráněné super-firmy s jejich právníky nakopat a odevzdat jako nevolník či otrok. Nejsme Váš majetek.

Naše milovaná vládo pana Topolánka a v tomto případě v čele Spravedlnosti pana ministra Pospíšila, mám občansko novinářský dotaz. V čem vidíte Vy ten problém Kocourkovský, kdy něco smrdí ve státě dánském? Ve vládních a politických realitách či v občanských iluzích o volebních slibech? On totiž tento zdlouhavě popsaný příklad není jen v občanském majetkovém právu jediný, ono to smrdí i v právu trestním, kde se kontakty a provázaností kupuje cokoliv, ono to smrdí v celé legislativě a nejen v ní, jako ta ryba od hlavy.

On se totiž ten vládní politický, lobbyistický, ekonomický, právní, poslanecký a ekonomický mafiánský dobytek rozrostl a rozběhl pást dávno na všechny lukrativní louky v této zemi a sere na hlavu lidí v takové míře, že to lejno už ani nejde odklidit, jde ho jen přehazovat z hromady na hromadu a brodit se v něm. Ptám se tedy vládo této země, kde stojíte, kam patříte?

6144 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

Tři měsíce po nástupu Bidena do úřadu hrozí v Evropě válka. NATO si zaslouží, aby se ztratilo ze světaZvrácený pastýř papež František. Ničí Církev a fakticky kryje korupční a hospodářské zločiny i sexuálně zvrácené biskupy i kněží

Eurabia.cz

Americký rodič protestoval proti vymývání mozku neomarxismem a byl označen za rasistuVrbětice? Diletantismus, veřejné lhaní a obětování národních zájmů ze strany Babiše a ČSSD

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Vrbětice: 5 000 samopalů se tam ztratilo, slyšel Štěpán Kotrba. I jiné věciRusko? „Kerého blba toto móže napadnút.“ Lidé z Vrbětic zaskočili Novu. Pak přituhlo
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění