Stát si vzal příliš velké sousto

Autor: Finrod Felagund | Publikováno: 18.4.2007 | Rubrika: Polemika
Nezaměstnanost

Stát má na starosti mnoho věcí, které jsou blízko občanu a daleko státním úředníkům, které často, aby byly uplatněny nějak slušně, by potřebovaly referendum. Bohužel pak vzniká situace, kdy se občané, v domění že problematice rozumějí, domáhají přímé demokracie i tam, kde jde o agendu celostátní, komplexní a velkého významu, neřku-li zahraniční. O tom si dovolím tvrdit, že by občané přímo rozhodovat za žádnou cenu neměli. Příklad z praxe: lidé jsou dost kompetentní k tomu, aby posoudili, zda chtějí dálnici či nechtějí, ale už hodně málo kompetentní k tomu, aby posoudili, zda chtějí jadernou elektrárnu či systém protiraketové obrany. Proto je podle mého názoru čas na posouzení reformy státní správy naprosto novým způsobem, při kterém by mnohá inspirace mohla přijít například ze Švýcarska.

Základní premisou této ideje budiž decentralisace na principu všechny veřejné pravomoce zkusit dát na obec/město, co obec/město nezvládá na kraj, a až teprve co nezvládá kraj na stát. Město může mít podobný model decentralisace v případě jednotlivých městských částí.

Podíváme-li se na jednotlivé resorty současné Vlády České republiky, vytvoří se nám kostra toho, co kam rozdělit. Podívejme se tedy na to:

Ministerstvo pro místní rozvoj

- typický příklad zbytečné agendy pro stát, ideální pro převedení této agendy na kraje

 Ministerstvo životního prostředí

- tato agenda může naprosto bez problémů fungovat na krajské úrovni

Ministerstvo práce a sociálních věcí

- úplně klidně může být v kompetenci města/obce, maximálně koordinované z krajů

Ministerstvo vnitra a informatiky

- vnitro musí být státní, informatika také (protože zajišťuje ICT background pro státní správu jako celek)

Ministerstvo zahraničních věcí

- musí být státní

Ministerstvo průmyslu a obchodu

- sloučit s min. financí (agentury jako CzechTrade, CzechInvest apod. jednoznačně potřebuje stát), některé pravomoci jako agenda řízení domácích činitelů na trhu klidně může být na krajích

Ministerstvo zdravotnictví

- jednoznačně kraje. Veřejné zdravotnictví řízené a zřizované na krajské úrovni by bylo mnohem efektivnější, protože by bylo díky relativně menšímu množství institucí/činitelů transparentnější

Ministerstvo financí

- státní (ČNB)

Ministerstvo spravedlnosti

- státní

Ministerstvo dopravy

- klidně může být samotná agenda na krajích, koordinovaná (musí být, neboť přesahuje kraje) může být ministerstvem vnitra a informatiky


Ministerstvo školství

- jednoznačně kraje, kraje jsou zřizovateli veřejných škol, dokonce jsem toho názoru, že by do školství měly mluvit i obce; jde o službu, která je ze státní služeb občanu možná úplně nejblíž

Ministerstvo obrany

- státní

Ministerstvo kultury

- úplně klidně obec/město, zastřešeno na krajích

Ministerstvo zemědělství

- jednoznačně kraje


Takto nastavený systém by ovšem vyžadoval i jiný způsob obsazování a rozhodování. Lze jej rozdělit podle intensity použitých prvků přímé/zastupitelské demokracie.

- na obecní úrovni by měl být starosta s minimálním zastupitelstvem, ovšem měl by být silný prvek přímé demokracie, tzn. určitý počet občanů (vyjádřený procentuálním podílem z počtu obyvatel obce) by měl zákonodárnou iniciativu ohledně obecních vyhlášek, plánu rozvoje, etc. a místní referendum by bylo pro starostu a zastupitelstvo závazné. Starosta a zastupitelstvo by tak sloužili v rámci obce jako koordinátoři a realisátoři vůle občanů. Vzhledem k charakteru pravomocí obce se jedná takřka výhradně o agendu srozumitelnou všem občanům. Proto je referendum nejen možné, ale i žádoucí. Totéž může fungovat na úrovni městských částí.

- na úrovni měst by měl být starosta/primátor s početným zastupitelstvem, které by mělo sloužit jako taková malá místní "vláda", přičemž občané by neměli do věcí městských zákonodárnou iniciativu, ale opět určité procento občanů by mělo mít právo ustavit závazné referendum o už schválených výnosech městského zastupitelstva, tedy jakési právo veta. Účinnosti by tyto výnosy nabyly až po kladném výsledku referenda, případně okamžitě po schválení, nebylo-li by referendum vyhlášeno.

- na úrovni krajů by měl být použit model jakési "vlády", složené z hejtmana a jeho zastupitelstva už s vyhraněnou oblastí působnosti, tedy jakýmisi "resorty", které ovšem by měl každý kraj podle svých potřeb. Součástí krajské správy by byl i lokální krajský parlament, s proporčním volebním systémem bez klausule s neupraveným d'Hondtovým dělitelem. Systém by fungoval podobně, jako dnes legislativní procedura na úrovni státu, s tím, že by určité procento občanů mohlo přímo navrhnout návrh krajské legislativy, kterou by projednával parlament a která by nabyla účinnosti po schválení krajského parlamentu, a stejně tak by takové procento občanů mělo právo vetovat rozhodnutí krajského parlamentu, na což by ovšem potřebovalo nadpoloviční účast registrovaných voličů, aby bylo takové veto použito jen v případě potřeby a širšího konsensu a nebylo zneužíváno.

- na úrovni státu by měl být dvoukomorový parlament, přičemž dolní komora by měla být veřejná, volená v rámci obvodů, které by se kryly s obvody měst s rozšířenou působností, přičemž volba v rámci těchto obvodů by měla být v konečném důsledku jednomandátová, dvoukolová a většinová. Dolní sněmovna by měla pravomoci takřka takové, jako má dnes. Horní komora by byla nevolená - stát by posvětil coby oficiální vznik jakýchsi konfederací vlastníků podniků, občanských sdružení - a tito + akademické senáty universit by ze svých řad vybírali zástupce do této horní sněmovny, která by měla pravomoci takové, jako dnes, přičemž jedinou úpravu by zaznamenal impeachment. Ale k tomu později. Parlament jako takový by schvaloval podle zákonodárné iniciativy:

1) centrální vlády složené z předsedy vlády podle vzoru první nad rovnými (Sartori) a jednotlivých ministrů o těch několika resortech uvedených výše + zástupce krajů (funkce, která by rotovala, zástupce krajů by byl hejtman daného kraje) + zástupce měst a obcí (starostové by jej volili mezi sebou).

2) jednotlivých poslanců

3) poslaneckých klubů

4) celého Senátu, formálně vyjádřeného předsedou Senátu

5) celého kraje, formálně vyjádřeného hejtmanem

Vláda jako taková by vznikala takovým způsobem jako dnes, tedy předsedu vlády by jmenoval president, tato vláda by pak žádala do 30 dnů Sněmovnu o důvěru, a pokud by ji nedostala, systém by se změnil na presidentský a president by jmenoval vlastní administrativu jako v USA, která by své výnosy formálně předkládala presidentovi, který by je pak dával Parlamentu ke schválení (Sartori: theorie alternujícího presidentského systému). Takový režim by dostatečně přinutil poslance a členy vlády vzešlé z parlamentu ke konsensu a dohodě na tom, aby vláda dostala důvěru a zamezilo by se tak situacím, jakou jsme zažívali loni, když jsme půl roku neměli vládu kvůli zablokované Sněmovně.

Volba presidenta by byla dvoukolová, v prvním kole by navrhoval a volil Parlament na společné schůzi, do druhého kola by postoupil určitý malý počet kandidátů (jestli dva či pět není podstatné), mezi kterými by rozhodoval lid v přímé volbě. Takto zvolený president by měl pravomoci v "parlamentní fázi" přibližně takové, jaké má současný president, přičemž v "presidentské fázi" by měl pravomoci přibližně takové, jako americký president, ovšem byl by limitován tím, že by moci nebyly striktně oddělené jako v USA a presidentova rozhodnutí by schvaloval Parlament. President by mohl být odvolán pouze pro velezradu následujícím způsobem: Dolní sněmovna by ústavní většinou schválila zahájení impeachmentu, přičemž samotný impeachment by byl veden Nejvyšším soudem, o jehož výnosu by hlasoval Parlament na společné schůzi.

Doufám, že jsem neopomněl žádný podstatný aspekt takového systému, pokud ano, těším se na věcné připomínky a zajímavou diskusi.

4265 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

Škola se od dětí dožaduje, aby přestaly používat tak bigotní slova jako máma a tátaEU vychovává: Plán na beztabákovou generaci. 10 let jsme vás nechali na pokoji, to se nesmí opakovat. Válečnou rétoriku mají diktátoři rádi. Milióny zavražděných dětí nevadí? Jeden lockdown za druhým. A napořád

Eurabia.cz

Po Pfizeru 8x vyšší pravděpodobnost nákazy jihoafrickou mutacíModerna zas tak účinná není...

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Němcová si přečetla Seznam a vyděsila se: Už je tu Sputnik! Kriticky vážná situace! Ale je to trochu jinak...Hrad bránil Slavii. Zděšení kavárny. A od Zemana teď hřmí podruhé
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění