Staří Čechové řešili problém sucha velice efektivně

Autor: Václav Makrlík | Publikováno: 28.5.2019 | Rubrika: Zamyšlení
Vlajka - Česká Republika

Česko ohraničené věnci pohoří je jakýsi “lavór“, do kterého stéká voda, která spadne na těchto horách. Proto velkou část země tvořily již od dávnověku močály a mokřady. Aby naši předkové získali dostatek orné půdy, museli vodu koncentrovat do vymezených prostorů, čímž zároveň vytvářeli i potřebný rezervoár pro období sucha a naopak, pro zachycení případného přebytku srážkové vody, čímž se v jisté míře bránili devastujícím povodním. Předkové neznali beton , ani složité a nákladné technologie potřebné pro výstavbu přehrad. Problém vyřešili jednoduše, selským rozumem, a přitom nesmírně efektivně. Budovali rybníky. Půda rybníky zaplavená nepřestala přinášet užitek. Naopak její výnos se rybničním hospodařením zvýšil.

První rybníky se začaly budovat již v 10. a 11. století. Přes útlum výstavby v době husitských válek dosáhla v 80.letech 18. století rozloha rybníků v Čechách a na Moravě 77 000 hektarů. Ve snaze získat ornou půdu pro výsev obilovin a nové potraviny brambor a tím zabránit hladomorům, které propukaly ještě za vlády osvícených Habsburků Marie Terezie a Josefa II. , byla řada rybníků vysušena. Tento vývoj následně podpořila i Napoleonova kontinentální blokáda, která zabránila dovozu třtinového cukru z kolonií do Evropy. Pro pěstování cukrové řepy bylo nutno získat další ornou půdu. A kde ji vzít , opět vysoušením rybníků, obzvláště , když si i námezdní čeleď vymiňovala při nástupu do služby, že nesmí mít rybu k jídlu vícekrát nežli dvakrát týdně. Rozloha rybníků v se tak v roce 1840 smrskla až na 35 000 hektarů, což je méně než polovina předchozího stavu. Časem byly některé rybníky obnoveny, či vybudovány nové, ale i přesto činí současná rozloha rybníků v Česku zhruba 50 000 hektarů, což je o více nežli třetinu méně, nežli v 80.letech 18.století.

Někteří environmentalisté, ekologové a další ,často samozvaní a polovzdělaní , „ ochránci přírody“ přichází s podivnými návrhy na řešení současného problému sucha. Navrhují zakládání mokřadů, tůněk, zachycování dešťovky atd. V případě realizace znamená většina těchto návrhů úbytek zemědělské půdy, její konverzi v neužitečnou líheň komárů, nebo v případě zachycování dešťovky, propagované přímo ministrem životního prostředí jako velký vynález, ač jej po desetiletí využívají generace zahrádkářů, zcela neefektivní řešení vodohospodářského problému.

Obnova zaniklých rybníků se zdá být nejjednodušší a přitom nejefektivnějším řešením problému sucha. V médiích jsou často zveřejňovány současné hydrologické mapy Česka. Na nich je zcela evidentní, že nejsušší oblasti jsou ve středních Čechách a na jižní Moravě. Jižní Čechy plné rybníků odolávají současnému suchu nejlépe. Ani povodně zde nedosáhly tak katastrofálního stavu jako jinde , kde likvidovaly, nebo těžce poškodily, celé obce. Dá se učinit závěr, že nebýt v jižních Čechách rybníků, nebyla by zde situace příliš odlišná od jižní Moravy, či středních Čech.

Co tedy brání tomu, aby byly proti suchu i povodním stejně odolné celé Čechy a Morava. Výstavba či obnova rybníků je daleko méně nákladná, nežli výstavba přehrad. Žiji v malé vísce v jižních Čechách, nedaleko Protivína. Z vlastní zkušenosti vím, že výstavbu pěkného rybníka na mokřadu v těsném sousedství naší vsi zvládl soukromě hospodařící zemědělec. Sypanou hráz mu postavily firmy, které potřebovaly uložit nepotřebnou zeminu. Z jeho počinu mám prospěch i já. Můj dům stojí na mírném návrší nad vesnicí. Má jedenáctimetrovou kopanou studnu, ale přesto se občas stávalo, že jsme vodu „ strhli“. Museli jsme počkat asi den, nežli se voda do studně znovu „ natáhla“. Přitom nad silnici pod námi vyrážela po delších deštích prameniště. Od doby výstavby rybníka pod silnicí se nám nestalo, že bychom vodu strhli. Rybník zřejmě zvýšil svým průsakem i hladinu spodní vody. Výstavba i nevelkého rybníku tak může změnit hydrologické poměry ve svém okolí. Z neužitečného mokřadu se pro sedláka, který na jeho místě vybudoval rybník, stal zdroj příjmu. Každoročně před Vánoci prodává rybu, kterou na kdysi neužitečné půdě vychoval.

V podhůří Píseckých hor , nedaleko vísky kde žiji, jsem se již za totality rád kochal pohledem, ale užíval si i koupele v nevelkém lesním rybníčku, o kterém jsem později zjistil, že byl vlastně vybudován středověkými, ale dost možná již keltskými zlatokopy jako retenční nádrž na vodu potřebnou pro propírání zlatonosného písku, o čemž svědčí dochované sejpy podél lesního potoka, který jím protéká a plní jej. Po listopadu 89 jsem odjel pracovat do zahraniční služby. Když jsem po letech místo navštívil, byl jsem zděšen. Místo medové vodní hladiny jsem našel křovisky a vyrážejícími stromky zarostlou plochu a u hráze jen louži plnou žab a pulců, která se dochovala díky prameništím. Jakýsi zhovadilec totiž vysypal do potoka , který tvořil náhon rybníčku, fůru stavební sutě. V historické části katastrálního archivu v Písku manželka zjistila , že vlastníkem je obec, která o této skutečnosti ani nevěděl. Rybníček jsme odkoupili , pokáceli a na místě spálili náletovinu, nechali jej odbahnit a po začapování jsem z náhonu odklidil suť. Toto vše jsme provedli brzy zjara. Když jsme se koncem jara k rybníčku vrátili, přivítala nás mezi stromy probleskující a les chvějivě zrcadlící nádherná medová hladina. Rybníček jsme zarybnili, neboť voda musí žít, a jako indikátor čistoty nasadili padesát jedinců českého raka říčního.

Tyto příklady ze soukromé výstavby a revitalizace rybníků uvádím z toho důvodu, že pokud si osvojuji právo o této problematice psát, musím, na rozdíl od salonních „ ochránců přírody“, z nichž mnozí v životě nevysadili ani křoví, něco o této problematice vědět z osobní praxe . Musím ale připomenout, že i právnické osoby se zasloužily o revitalizaci rybníku Velká Rabyně, když tento rybník o ploše 31 hektarů, po dvou stoletích , v roce 1987, obnovily.

Velkým probléme po roce 1989 je údržba rybníků, především jejich odbahňování. V honbě za ziskem to mnozí vlastníci zanedbávají, čímž se retenční kapacita rybníků výrazně snižuje. Nedostatečná péče je mnohdy věnována i potlačování zárustu rybníků rákosím, které rovněž způsobuje snižování jímací kapacity. Odstraňování rákosí často brání samozvaní „ ochránci přírody“ s odůvodněním, že je nutno zachovat životní prostor pro vodní ptactvo a „přírodní charakter“ rybníka. Rybníky nejsou přírodním produktem, nýbrž , ať se nám to líbí či nikoliv, produktem umělé kultivace krajiny. Plocha pokrytí plochy rybníka rákosím by proto měla být dána zákonem. Neměla by přesáhnout 10% rozlohy rybníka. Tím by byl zajištěn i prostor pro vodní ptactvo, které k rybníku neoddělitelně patří. Zárust, nepřebují-li, lze regulovat ekologicky býložravou rybou.

Pokud by došlo k revitalizaci alespoň již zmíněné třetiny zlikvidovaných rybníků, hydrologické poměry v Česku by se zjevně zlepšily .Rybníky většinou nevznikají jako osamělé hladiny, ale jsou potoky a říčkami propojovány do soustav. Soustavu Zelendarky, o které píši, nazvanou podle rybníkáře rytíře Zelendara, vybudovanou v 16.století, a která pokrývá relativně nevelkou část podhůří Píseckých hor, tvoří 14 rybníků propojených potokem Divišovka, jehož voda se nakonec vlévá u Protivína do Blanice. Na intenzivní rozsáhlé rybniční hospodaření by mohl navázat potravinářský průmysl zpracování ryb, který by přidanou hodnotou pomáhal zlepšit český HDP a vytvářel pracovní místa v produkčních oblastech intenzivního chovu ryb. Lze namítnout, že by ubylo orné půdy. Ale k čemu je půda bez dostatku vláhy? Obilí se dá dovézt, voda nikoliv. Proto zbývá zakončit slovy – požehnány buďtež české a moravské rybníky. Amen.

 

 

2918 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s RusyPRIMA ukázala fotografií muže, který měl zemřít na koronavirus. Muž přitom žije a je plně zdráv!Jak ze sebe udělat totálního idiota. Kandidát na prezidenta Petr Pavel se neskutečně ztrapnilÚplná novinka, tohle by měl přečíst každý Čech! Základy islámu a jejich výklad

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůJ. R. R. Tolkien – zamilovaný do Najsvätejšej Sviatosti a Panny Márie

Eurabia.cz

Polští pohraničníci odrazili útok 100 imigrantůZátah na převaděče v Rakousku

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Rána vládě. Povinné očkování proti covidu zřejmě nelze vyhlásit. Právník odhalujeLipavský a Fiala by měli číst. Cyril Svoboda tuší klíčové jednání s Putinem. Je nutné. A toto může chtít
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění