Kde se bere nenávist vůči Rusku a ruským lidem?

Autor: Václav Makrlík | Publikováno: 27.7.2018 | Rubrika: Zamyšlení
Vlajka - Rusko

Občany této země, na dvě základní skupiny – Čechy a Čecháčky, nerozdělují jen postoje k vnitrostátním problémům generovaným českými politiky, ale také postoje k zahraniční problematice, včetně globálních problémů a historii. Setkání Trump-Putin ve Finsku vzápětí vyvolalo takový ruch na politické a mediální scéně, především na ČT 1 a ČT 24, který jsme snad zažili naposledy při volbě Trumpa prezidentem USA. Obrazovky obou občanskoprávních médií zaplavili známí „experti“ na Rusko-Americké vztahy, Klvaňa,Kolář,Votápek atd., kteří na otázky formované tak, aby předem zaváděly k požadované odpovědi , pokládali prověření moderátoři.

Prostý občan měl radost a pociťoval úlevu , že po dlouhotrvající konfrontaci obou velmocí, nalezli jejich představitelé alespoň rámcovou shodu na mnohé problémy zatěžující naši současnost. Ne tak televizní moderátoři . Z jejich vystoupení přímo čišelo zklamání nad snížením napětí ve vztahy obou těchto velmocí a proto si na pomoc pozvali ony „experty“, kteří odpovídali a komentovali přesně tak jak chtěli. Prostě mediální masáž s podprahovým působením na posluchače par excellance.

Nepochybně byla podpořena i vystoupením některých amerických politiků, kteří otevřeně prezentují své agresivní nepřátelské postoje vůči Rusku, pro které by snad jediným uspokojivým výsledkem rozhovorů představitelů obou mocností byl válečný konflikt.

Mediálně gramotný občan si klade otázku, kde se bere taková nenávist vůči Rusku a ruským lidem , opírající se o prokazatelné demagogické lži. Podobné faky snad lze prezentovat a uvěří jim jen část Američanů, jejichž politická gramotnost je omezena na problémy státu ve kterém žijí , někdy jen regionu či obce ztracené v zaprášené prérii či horách, kdesi na dalekém západě. Při čtení internetových „novinek“ lze zjistit, že taková individua se nalézají i u nás. Čecháčkové, jak je lze označit, historii neznají, politické názory čerpají v siláckých hospodských diskuzích či kavárenském žvanění.

 

Historie protiruské nenávisti.

 

Krymská válka

Jako každý společenský fenomén má i nenávist k Rusku svoji historii. Nenávistné texty vůči Rusku se v médiích objevily poprvé v souvislosti s Krymskou válkou ( jak symbolické) v roce 1853. Anglie, Francie a Sardinie (Itálie ještě neexistovala) podpořily Turecko v jeho konfliktu s Ruskem , ale především šlo o oslabení Ruska, které konkurovalo Británii v jejích koloniálních výbojích v Asii, a společně oblehly přístav a pevnost Sevastopol na Krymu, který byl již tehdy ruskou branou do Černého a Středozemního moře .Po mnohaměsíčním obléhání ,za obrovských ztrát na životech, se spojencům podařilo Sevastopol dobýt. Aby bylo možno tuto válečnou akci legitimizovat a zakrýt katastrofické ztráty , spustil tehdejší tisk, do té doby nevídanou, pomlouvačnou kampaň proti Rusku. Francouzský tisk se mstil i za katastrofický výsledek Napoleonova tažení proti Rusku, které bylo v oné době ještě v živé paměti. Za pár let se Sevastopol Rusku vrátil, takže výsledek této války byl pro spojence hluboce ztrátový.

 

První světová válka

Pak již to pokračovalo vlastní setrvačností. Bylo to Německo a Rakousko-Uhersko, které rozpoutalo první světovou válku, jejímž důsledkem bylo vítězství komunistické ideologie v Rusku a vznik SSSR. Rusku a Rusům je od té doby podsouváno, že jsou ovlivněni komunistickou ideologií, jakoby byli téměř mateřskou zemí této ideologie. Pravda je taková, že komunismus je produktem západoevropského myšlení 19.století, konkrétně anglické ekonomie, francouzského naivního socialismu a německé materialistické filozofie, reprezentované Hegelovou dialektikou. Komunismus byl do Ruska implantován Německem s cílem zbavit se východní fronty. Rusové se mu bránili ve tři roky trvající krvavé občanské válce. Stačí připomenout jména generálů Kolčaka, Judeniče, Wrangela atd., povstání kozáků. Žádný jiný národ nepřinesl v boji proti komunismu tolik obětí jako Rusové.

 

Úsilí SSSR o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti proti nacistickému Německu

 

Rovněž ve druhé světové válce přinesli Rusové v boji s nacistickým Německem nejvíce obětí ze všech válčících stran. Podsouvá se jim pakt Ribbentrop -Molotov jako důkaz spolupráce s nacisty na rozpoutání druhé světové války. Pravda je taková, že SSSR naléhavě několikrát nabízel Francii a Velké Británii konzultace ve věci společného postupu vůči nacistickému Německu. „ Odezva západních mocností ukázala, jak byly ještě vzdáleny Stalinovu jasnému vidění stavu věcí. Francouzi vůbec neodpověděli;Britové považovali návrh za nevhodný … a zdálo se jim, že Německo označuje za agresora.“ ( cituji str 556, Allan Bullock, Hitler a Stalin, paralelní životopisy). Kolektivní bezpečnost nabízená SSSR západním mocnostem byla odmítnuta, zřejmě proto, že SSSR byl komunistickým státem, ale pravděpodobně i proto, že mocnosti věřili , že Hitler zaútočí především na východ a komunismu je zbaví. To ovšem věděl i Stalin. Proto uzavřel bezprostředně poté, co 23.srpna 1939 opustili s negativním výsledkem Moskvu západní vyjednávači, Hitlerem nabídnutý pakt o neútočení.

 

Druhá světová válka

Západ, Francie a Británie, odmítnutím vytvoření systému kolektivní bezpečnosti, otevřel Hitlerovi dveře k rozpoutání druhé světové války, která začala týden po ukončení západní mise v Rusku 1.září 1939 útokem na Polsko. Vypadalo to slibně, nacisté postupovali na východ a Západ, kromě formálního vyhlášení války, nepodnikl vůči Německu žádné reálné aktivní kroky. Politika Západu, poskytnout obětováním Polska Hitlerovi nástupní prostor pro útok na východ, však brzy totálně selhala a obrátila se proti němu, když Hitler následně zaútočil na Západ .Dne 9.dubna 1940 na Dánsko a Norsko , 10.května 1940 na země Beneluxu a již 13.května 1940 vstoupil wermacht do Francie. 14.června 1940 padla Paříž. Otázku Československa pro stručnost pomíjím. Západ se k němu zachoval stejně arogantně a perfidně jako k SSSR. Je logické, že Hitler musel mít před útokem na východ ( i na Polsko) jistotu, že nemá v podbřišku Třetí říše dobře vyzbrojený stát vázaný se západem spojeneckou smlouvou o vzájemné pomoci. Jen na okraj, také zmíněné Polsko uzavřelo již v roce 1934 s nacistickým Německem pakt o neútočení. Jediný pozitivní výsledek paktu Ribbentrop -Molotov pro SSSR, ale i pro vývoj druhé světové války, tudíž i pro svět, bylo vytvoření rozsáhlého obranného prostoru pro sovětskou armádu, jehož dobýváním ztratil wermacht cenný čas i část materiálu, který mu chyběl pro dobytí Moskvy, pod kterou byl po sérii fantastických vítězství v celé Evropě poprvé poražen.

 

Únor 1948

„ … myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát, však jednou popadne vás hrůza, až vám budeme pod okny řvát. Hej, křečkové a bařtipáni, přišel čas budeme účtovat, vy páni kteří jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že nás proti vám žene hlad.“ píseň Hej, pane králi , autorů VWJ,ze hry Balada z hadrů. Vznikla ve třicátých létech a její nadčasovou prognózu potvrdil únor 1948. Je v ní řečeno vše podstatné. Plné Václavské a Staroměstské náměstí jsou důkazem toho, že většina občanů tuto politickou změnu podpořila. Něco jiného je, jakými metodami, hodnými středověku, se nový režim formoval a upevňoval později. Jedno je jisté, nebýt totální neschopnosti, lehkovážnosti a nezodpovědnosti politiků nekomunistických stran, komunisté by, přinejmenším, tak snadno neuspěli, ačkoliv měli na své straně katastrofický vývoj ekonomických a politických poměrů posledních dvaceti let – bídu většiny pracujících lidí, kterou na neúnosnou míru prohloubila velká hospodářská krize, mnichov spojený se zradou západních mocností , krvavý okupační teror a osvobození většiny území ČSR sovětskou armádou, která v řadě vítězných bitev rozdrtila nacistickou armádu a dobyla Berlín, ačkoliv ji primitivní západní propaganda po celá třicátá léta, až do bitvy pod Moskvou, hluboce podceňovala a dehonestovala. „ Kolos na hliněných nohou“ se na téměř dvoutisícové frontě od Baltu k Černému moři zastavil až na linii Vídeň, Berlín , Praha.

 

Srpen 1968

Socialismus s lidskou tváří byl nepřijatelný pro totalitní a dogmatické sovětské vedení v čele s Ukrajincem Leonidem Brežněvem, ale i pro Západ, kde, především ve Francii, ale i v Německu a dalších zemích, probíhalo cosi jako revoluce proti kapitálu, která mohla snadno přerůst v revoluci proti kapitalismu, jejíž první náznaky se v Německu projevovaly vznikem ozbrojených teroristických skupin tzv. Rote Armee Frakcion.V USA se bouřily masy barevného obyvatelstva požadující stejná práva s bílými,mladí odmítali válku ve Vietnamu a hledali alternativní způsob života ve filosofii hippies . V Jižní Americe se po vzoru Kuby rozjížděla přímo ozbrojená povstání. Svět byl v pohybu. Není proto pochybnosti, že o tak rozsáhlé vojenské akci , jako byla masová invaze armád zemí Varšavské smlouvy do ČSSR, byly předem informovány příslušné instituce USA, pravděpodobně i dalších západních mocností, případně přímo NATO, neboť se odehrála přímo u hranic západního světa. Vládě SSSR se bezpochyby dostalo od Západu tajného souhlasu s provedením akce. Invaze do ČSSR rozhodla o tom, že mohou existovat jen dvě formy organizace společnosti – reálně socialistická, chcete -li komunistická, a kapitalistická. Nic mezi tím, co by mohlo být přítažlivé pro lidi v reálném komunismu i v kapitalismu, existovat nesmělo a nesmí.

 

Listopad 1989

Nemálo lidí si v listopadu 1989 naivně myslelo, že nastalo druhé československé jaro. Hodně lidí však pochopilo, že nastupujeme cestu ke kapitalistické společnosti. Bohužel, bez československého kapitálu .Proto se český kapitalismus spíše podobá onomu v bývalých koloniích v Africe, kde kolonizátoři z vyspělých zemí západní Evropy ovládli ,za pomocí místní kompradorské elity, nejen nejvýnosnější výrobní kapacity vybudované státem za totality ale , což je daleko horší, přírodní zdroje – vodu, těžbu surovin, energetiku atd.

Zhroutilo se sovětské impérium a prostí lidé očekávali, že po rozpuštění vojenského paktu komunistických zemí , Varšavské smlouvy, dojde i k rozpuštění NATO a v Evropě konečně nastane klid a mír. Sovětská vojska , či příslušné sovětské vojenské orgány, se stáhla bez jediného výstřelu z Východního Německa, Polska, Československa, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Takto uvolněný prostor však okamžitě zaplnily prostřednictvím NATO USA. Na mír a klid nebylo ani pomyšlení a to z prostého důvodu, jedno z nejdůležitějších odvětví amerického průmyslu – zbrojní průmysl - potřebovalo vyrábět a vyrábět zbraně lze jen tehdy, existuje-li potenciální nepřítel. Za toho bylo západem prohlášeno Rusko, ačkoliv i ono implantovalo kapitalistický společenský a ekonomický systém. Bylo naprosto absurdně , vezmeme- li v úvahu jak se stáhlo z celé střední, , severovýchodní a jižní Evropy ,obviněno z rozpínavosti. Této prokazatelné lži se ujali i čecháčkové a opakují ji v médiích do nekonečna. Podporují ji odtržením Krymu a východní Ukrajiny, ale zapomínají dodat, že USA již počítaly s tím, že Sevastopol, ruskou vojenskou základnu, od Ukrajiny získají. Dalo se počítat s tím, že Rusko bude reagovat tak jak reagovalo,protože Sevastopol ( jak se dějiny vracejí) je pro Rusko stejně důležitý jako Kuba pro USA. Když v šedesátých letech sověti pokusily instalovat rakety na Kubě, jako odpověď na instalaci US raket v Turecku, byly USA připraveny jít i do nukleární války.

 

Epilog

Lží a nesmyslů, které čecháčkové šíří je více. Jejich morální profil nejlépe objasňuje výrok politoložky Šiklové „ Raději se mýlit s USA, než mít pravdu s Ruskem“. Ta dáma to musí vědět . Do 68.roku jako aktivní členka KSČ zastávala názor „ Raději se mýlit se SSSR ,nežli mít pravdu s USA“. Čecháčkové systematicky ovládli hlavní informační media tak si jejich působení Češi ještě užijí. Naštěstí v době internetu má lež opravdu krátké nohy a znemožní se sama.

9599 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČlánky autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění